Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Objemový prietok

Meranie plynných látok

Na rozdiel od kvapalín sú plyny stlačiteľné. Hustota plynov sa mení v závislosti od tlaku a teploty. Podľa ideálnej stavovej rovnice pre plyny

sa objem 1 m3 pred kompresorom zmení na objem 0,172 m3 za kompresorom (príklad na obrázku). Pretože v našom príklade ide o prúdenie, uvedený objemový údaj je vztiahnutý na časovú jednotku (objemový prietok).
Na obrázku je znázornený hmotnostný prietok vzduchu. Tento zostáva pozdĺž celej trasy konštantný a má hodnotu 1,205 kg/h. Hustota sa mení z hodnoty 1,205 kg/m3 pred kompresorom na hodnotu

             kg
7,001 -------
             m³

za kompresorom. Hmotnostný prietok sa väčšinou udáva ako štandardný objemový prietok, to znamená ako objemový prietok vztiahnutý na normálny stav plynu podľa DIN 1343.

Znázornenie zmeny objemu v závislosti od miesta merania

My Comparison List