Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Mikroreaktory

V chémii sa začína výrazne presadzovať trend smerom k malým reaktorom, najmä na účely výskumu a vývoja, avšak aj pri výrobe špeciálnych chemikálií s objemom výroby niekoľko ton ročne.

Mikroreaktory nie sú v zásade ničím iným ako reaktormi, ktoré sa používajú v chemickej a farmaceutickej technológii, avšak namiesto rozmerov v oblasti decimetrov až metrov majú rozmery v oblasti mikrometrov až centimetrov.

Můj seznam k porovnání