Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Phone +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Bürkert Contromatic G.m.b.H.
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Phone +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Metóda PCR

a analýzu DNK je potrebné určité množstvo DNK, ktorého preparácia z malých množstiev východiskového biologického materiálu bola v minulosti problematickým a časovo náročným procesom.

Tento problém bol odstránený v roku 1983 objavením metódy PCR (Polymerase chain reaction), nakoľko táto metóda prináša jednoduchý spôsob exponenciálneho množenia fragmentov DNK pomocou prekonania určitých tepelných cyklov, podobne ako pri jadrovej reťazovej reakcii.