Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Meranie stavu naplnenia

Prevodník vyšle ultrazvukovú vlnu a zistí čas trvania signálu, ktorý sa odrazí od povrchu.

Z tohto času prístroj vypočíta vzdialenosť spodnej strany snímača od tohto povrchu. Vplyv rýchlosti zvuku, ktorá závisí od okolitej atmosféry, kompenzuje prevodník automaticky pomocou zadania špecifických hodnôt a merania teploty okolia. Ak je známa vzdialenosť medzi spodnou stranou snímača a dnom zásobníka, prístroj môže zobraziť stav naplnenia alebo pri známej geometrii zásobníka aj zostávajúci voľný objem v zásobníku. Rôzne filtre rušivých odrazov umožňujú použitie aj v zásobníkoch so vstavanými prvkami, ktoré spôsobujú rušivé odrazy signálu.

Príklad inštalácie ultrazvukového merania

My Comparison List