Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Meranie redoxného potenciálu

Princíp merania hodnoty redoxného potenciálu

Elektróda na meranie redoxného potenciálu meria potenciál roztoku pomocou prítomnosti určitých iónov. Tento potenciál vzniká medzi kovovou meracou elektródou (platina alebo zlato) a referenčnou elektródou (Ag/AgCl). Výsledok tohto merania podáva informáciu o oxidačnej alebo redukčnej schopnosti roztoku.

My Comparison List