Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Meranie, priamo v obtokovom prúde

Schéma fungovania obtokového snímača v technológii CMOSens® (výrez z obtokového kanála)

K zaznamenávaniu nameranej hodnoty dochádza priamo v obtokovom kanále. V hlavnom kanále inštalovaný prvok s laminárnym prúdením vytvára malý pokles tlaku, ktorý spôsobuje tok malej časti celkového prietoku cez obtokový kanál. Tam umiestnený snímač zaznamenáva hmotnostný prietok priamo ako teplotný rozdiel. Meranie prebieha tu v špeciálne tvarovanom prietokovom kanále, na ktorého stene sa nachádza kremíkový čip s obnaženou membránou. Pri technológii CMOSens® je na tejto membráne umiestnený vyhrievací rezistor a symetricky k nemu po jednom snímači teploty v smere prúdenia a proti smeru prúdenia. Ak je vyhrievací rezistor napájaný konštantným napätím, rozdiel napätí snímačov teploty je mierou hmotnostného prietoku plynu prúdiaceho v prietokovom kanále okolo čipu.

Můj seznam k porovnání