Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Meranie, priamo v obtokovom prúde

Schéma fungovania obtokového snímača v technológii CMOSens® (výrez z obtokového kanála)

K zaznamenávaniu nameranej hodnoty dochádza priamo v obtokovom kanále. V hlavnom kanále inštalovaný prvok s laminárnym prúdením vytvára malý pokles tlaku, ktorý spôsobuje tok malej časti celkového prietoku cez obtokový kanál. Tam umiestnený snímač zaznamenáva hmotnostný prietok priamo ako teplotný rozdiel. Meranie prebieha tu v špeciálne tvarovanom prietokovom kanále, na ktorého stene sa nachádza kremíkový čip s obnaženou membránou. Pri technológii CMOSens® je na tejto membráne umiestnený vyhrievací rezistor a symetricky k nemu po jednom snímači teploty v smere prúdenia a proti smeru prúdenia. Ak je vyhrievací rezistor napájaný konštantným napätím, rozdiel napätí snímačov teploty je mierou hmotnostného prietoku plynu prúdiaceho v prietokovom kanále okolo čipu.

My Comparison List