Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Meranie plynných látok

Znázornenie zmeny objemu v závislosti od miesta merania

Tisk

Meranie plynných látok
Na rozdiel od kvapalín sú plyny stlačiteľné. Hustota plynov sa mení v závislosti od tlaku a teploty. Podľa ideálnej stavovej rovnice pre plyny

sa objem 1 m³ pred kompresorom zmení na objem 0,172 m³ za kompresorom (príklad na obrázku). Pretože v našom príklade ide o prúdenie, uvedený objemový údaj je vztiahnutý na časovú jednotku (objemový prietok). Na obrázku je znázornený hmotnostný prietok vzduchu. Tento zostáva pozdĺž celej trasy konštantný a má hodnotu 1,205 kg/h. Hustota sa mení z hodnoty 1,205 kg/m³ pred kompresorom na hodnotu 7,001 kg/m³ za kompresorom. Hmotnostný prietok sa väčšinou udáva ako štandardný objemový prietok, to znamená ako objemový prietok vztiahnutý na normálny stav plynu podľa DIN 1343.

Můj seznam k porovnání