Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Meranie pH

Princíp merania hodnoty pH

Koncentrácia vodíkových iónov (ako hodnota pH sa pritom označuje záporný logaritmus tejto koncentrácie) vo vodnom roztoku generuje rozdiel potenciálov na meracej elektróde (sklená elektróda citlivá na pH) vzhľadom na referenčnú elektródu (Ag/AgCl). Toto napätie sa meria pomocou vysokoohmového prístroja na meranie hodnoty pH a prevádza na hodnotu pH. Vzťah medzi hodnotou pH a napätím je lineárna a má strmosť 59,16 nV/pH. Táto strmosť závisí od teploty a na jej kompenzáciu slúži integrovaný snímač teploty.

Můj seznam k porovnání