Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Meranie pH

Princíp merania hodnoty pH

Koncentrácia vodíkových iónov (ako hodnota pH sa pritom označuje záporný logaritmus tejto koncentrácie) vo vodnom roztoku generuje rozdiel potenciálov na meracej elektróde (sklená elektróda citlivá na pH) vzhľadom na referenčnú elektródu (Ag/AgCl). Toto napätie sa meria pomocou vysokoohmového prístroja na meranie hodnoty pH a prevádza na hodnotu pH. Vzťah medzi hodnotou pH a napätím je lineárna a má strmosť 59,16 nV/pH. Táto strmosť závisí od teploty a na jej kompenzáciu slúži integrovaný snímač teploty.

My Comparison List