Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Meranie pH

Princíp merania hodnoty pH

Tisk

Koncentrácia vodíkových iónov (ako hodnota pH sa pritom označuje záporný logaritmus tejto koncentrácie) vo vodnom roztoku generuje rozdiel potenciálov na meracej elektróde (sklená elektróda citlivá na pH) vzhľadom na referenčnú elektródu (Ag/AgCl). Toto napätie sa meria pomocou vysokoohmového prístroja na meranie hodnoty pH a prevádza na hodnotu pH. Vzťah medzi hodnotou pH a napätím je lineárna a má strmosť 59,16 nV/pH. Táto strmosť závisí od teploty a na jej kompenzáciu slúži integrovaný snímač teploty.

Můj seznam k porovnání