Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Meranie objemu a hmotnosti prúdu

Snímače Vortex merajú objemový prietok, ktorý sa potom musí prepočítať na hmotnostný prietok.

Tisk

Tieto snímače majú veľmi lineárnu charakteristiku a sú vhodné aj na meranie znečistených médií. Pri tejto metóde merania treba dbať na správne usporiadanie vstupnej a výstupnej časti potrubia.

Můj seznam k porovnání