Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Meranie objemu a hmotnosti prúdu

Snímače Vortex merajú objemový prietok, ktorý sa potom musí prepočítať na hmotnostný prietok.

Tisk

Tieto snímače majú veľmi lineárnu charakteristiku a sú vhodné aj na meranie znečistených médií. Pri tejto metóde merania treba dbať na správne usporiadanie vstupnej a výstupnej časti potrubia.

Můj seznam k porovnání