Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Meranie, nepriamo v obtokovom prúde

Schéma snímacieho bloku v obtokovej vetve

Tisk

V tomto prípade dochádza k meraniu na princípe obtoku. V hlavnom kanále inštalovaný prvok s laminárnym prúdením vytvára malý pokles tlaku, ktorý spôsobuje tok malej časti celkového prietoku cez samotnú snímaciu trubicu, pričom táto malá časť prietoku je priamo úmerná celkovému prietoku. Na tenkú nerezovú trubicu sú navinuté dva vyhrievacie rezistory, ktoré sú zapojené do meracieho mostíka. Počas prietoku vyvolá prúdenie transport tepla v smere toku, v dôsledku čoho dôjde k rozladeniu vopred vyladeného mostíka.

Můj seznam k porovnání