Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Meracia metóda, magneticko-indukčná

Princíp magneticko-indukčnej meracej metódy

Kvapalné vodivé médium preteká rýchlosťou prúdenia v cez úsek potrubia, v ktorom je pomocou dvoch magnetických cievok M vytvorené konštantné magnetické pole B. Dve magnetické cievky M sú umiestnené vonku na potrubí vo vzájomne protiľahlej polohe. V dôsledku magnetického poľa M a prúdenia vodivého média sa medzi elektródami E1 a E2 indukuje napätie podľa Faradayovho zákona. Napätie je priamo úmerné rýchlosti prúdenia a tým aj priamo úmerné prietoku. Prevodník nameranej hodnoty zosilňuje získaný signál a premieňa ho na štandardný signál (napr. 4 – 20 mA).

E = K x B x L x V
B = intenzita poľa (konštantná vďaka konštrukcii)
L:  dĺžka vodiča (vzdialenosť medzi elektródami E1 a E2)
K:  konštanta
V:  rýchlosť (rýchlosť prúdenia)

Můj seznam k porovnání