Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Meracia metóda, magneticko-indukčná

Princíp magneticko-indukčnej meracej metódy

Tisk

Kvapalné vodivé médium preteká rýchlosťou prúdenia v cez úsek potrubia, v ktorom je pomocou dvoch magnetických cievok M vytvorené konštantné magnetické pole B. Dve magnetické cievky M sú umiestnené vonku na potrubí vo vzájomne protiľahlej polohe. V dôsledku magnetického poľa M a prúdenia vodivého média sa medzi elektródami E1 a E2 indukuje napätie podľa Faradayovho zákona. Napätie je priamo úmerné rýchlosti prúdenia a tým aj priamo úmerné prietoku. Prevodník nameranej hodnoty zosilňuje získaný signál a premieňa ho na štandardný signál (napr. 4 – 20 mA).

E = K x B x L x V
B = intenzita poľa (konštantná vďaka konštrukcii)
L:  dĺžka vodiča (vzdialenosť medzi elektródami E1 a E2)
K:  konštanta
V:  rýchlosť (rýchlosť prúdenia)

Můj seznam k porovnání