Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Meracia metóda, magneticko-indukčná

Princíp magneticko-indukčnej meracej metódy

Kvapalné vodivé médium preteká rýchlosťou prúdenia v cez úsek potrubia, v ktorom je pomocou dvoch magnetických cievok M vytvorené konštantné magnetické pole B. Dve magnetické cievky M sú umiestnené vonku na potrubí vo vzájomne protiľahlej polohe. V dôsledku magnetického poľa M a prúdenia vodivého média sa medzi elektródami E1 a E2 indukuje napätie podľa Faradayovho zákona. Napätie je priamo úmerné rýchlosti prúdenia a tým aj priamo úmerné prietoku. Prevodník nameranej hodnoty zosilňuje získaný signál a premieňa ho na štandardný signál (napr. 4 – 20 mA).

E = K x B x L x V
B = intenzita poľa (konštantná vďaka konštrukcii)
L:  dĺžka vodiča (vzdialenosť medzi elektródami E1 a E2)
K:  konštanta
V:  rýchlosť (rýchlosť prúdenia)

My Comparison List