Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Kvapalinová chromatografia

Pojem chromatografia zahŕňa fyzikálne metódy, pri ktorých dochádza k deleniu látok pomocou ich rozdelenia medzi nepohyblivú (stacionárnu) a pohyblivú (mobilnú) fázu.

Tisk

Vysokotlaková kvapalinová chromatografia HPLC (high performance liquid chromatography) je deliaci proces, pri ktorom sa kvapalná vzorka transportuje pri vysokom tlaku cez stacionárnu fázu. V závislosti od typu interakcií medzi fázami a vzorkou rozlišujeme adsorpčnú, rozdeľovaciu, ionexovú, vylučovaciu a afinitnú chromatografiu. Pri HPLC sa používajú hlavne postupy adsorpčnej a rozdeľovacej chromatografie. HPLC používa deliace častice so zrnitosťami niekoľko mm; takto dosahuje vysoký počet stupňov, súčasne však vyžaduje prekonanie vysokého protitlaku pri transporte mobilnej fázy cez deliaci stĺpec (priemer zopár mm). Všetky časti musia byť vzájomné pospájané tak, aby sa podľa možnosti vylúčila prítomnosť mŕtvych objemov, a aby bola zaručená tlaková stabilita (do 300 bar).

Můj seznam k porovnání