Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Kvapalinová chromatografia

Pojem chromatografia zahŕňa fyzikálne metódy, pri ktorých dochádza k deleniu látok pomocou ich rozdelenia medzi nepohyblivú (stacionárnu) a pohyblivú (mobilnú) fázu.

Vysokotlaková kvapalinová chromatografia HPLC (high performance liquid chromatography) je deliaci proces, pri ktorom sa kvapalná vzorka transportuje pri vysokom tlaku cez stacionárnu fázu. V závislosti od typu interakcií medzi fázami a vzorkou rozlišujeme adsorpčnú, rozdeľovaciu, ionexovú, vylučovaciu a afinitnú chromatografiu. Pri HPLC sa používajú hlavne postupy adsorpčnej a rozdeľovacej chromatografie. HPLC používa deliace častice so zrnitosťami niekoľko mm; takto dosahuje vysoký počet stupňov, súčasne však vyžaduje prekonanie vysokého protitlaku pri transporte mobilnej fázy cez deliaci stĺpec (priemer zopár mm). Všetky časti musia byť vzájomné pospájané tak, aby sa podľa možnosti vylúčila prítomnosť mŕtvych objemov, a aby bola zaručená tlaková stabilita (do 300 bar).

My Comparison List