Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Kvapalinová chromatografia

Pojem chromatografia zahŕňa fyzikálne metódy, pri ktorých dochádza k deleniu látok pomocou ich rozdelenia medzi nepohyblivú (stacionárnu) a pohyblivú (mobilnú) fázu.

Tisk

Vysokotlaková kvapalinová chromatografia HPLC (high performance liquid chromatography) je deliaci proces, pri ktorom sa kvapalná vzorka transportuje pri vysokom tlaku cez stacionárnu fázu. V závislosti od typu interakcií medzi fázami a vzorkou rozlišujeme adsorpčnú, rozdeľovaciu, ionexovú, vylučovaciu a afinitnú chromatografiu. Pri HPLC sa používajú hlavne postupy adsorpčnej a rozdeľovacej chromatografie. HPLC používa deliace častice so zrnitosťami niekoľko mm; takto dosahuje vysoký počet stupňov, súčasne však vyžaduje prekonanie vysokého protitlaku pri transporte mobilnej fázy cez deliaci stĺpec (priemer zopár mm). Všetky časti musia byť vzájomné pospájané tak, aby sa podľa možnosti vylúčila prítomnosť mŕtvych objemov, a aby bola zaručená tlaková stabilita (do 300 bar).

Můj seznam k porovnání