Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Kontinuální (PI-) regulátory

Kontinuální regulátory se používají pro náročné úkoly regulace v uzavřené
smyčce.

Existuje celá řada kontinuálních regulátorů, přičemž hlavními typy jsou regulátory P, PI, PD a PID. Tyto regulátory se mezi sebou liší úrovní své dynamiky, jinými slovy rychlosti, s níž jsou schopny přejít ze stávající hodnoty na hodnotu požadovanou, v závislosti na úrovni regulační odchylky.
Kontinuální regulátory mají svoji charakteristickou krokovou odezvu, přesněji řečeno rychlost, s níž reagují na náhlou změnu vstupní proměnné, regulační odchylku xw.

Můj seznam k porovnání