Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Phone +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Bürkert Contromatic G.m.b.H.
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Phone +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Kontinuálne pracujúce regulátory (PI)

Na náročné úlohy riadenia sa používajú kontinuálne pracujúce regulátory.

Existujú rôzne kontinuálne pracujúce regulátory, pričom sa používajú hlavne regulátory P, PI, PD a PID. Tieto typy regulátorov sa líšia svojou dynamikou, čo znamená časovým priebehom ich akčnej veličiny v závislosti od regulačnej odchýlky.

Tieto regulátory sú charakteristické svojou odozvou na skokovú zmenu, čiže časovým priebehom ich regulovanej veličiny po skokovej zmene vstupnej veličiny, regulačnej odchýlky xw.