Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Kondicionovanie prúdenia

Tento snímač pracuje ako anemometer v takzvanom prevádzkovom režime CTA (Constant Temperature Anemometer).

Pritom sú do jedného mostíka zapojené dva odpory s presne špecifikovaným teplotným koeficientom, ktoré sa nachádzajú priamo v prúde média, ako aj tri odpory, ktoré sa nachádzajú mimo prúdenia. Prvý odpor v prúde média (RT) meria teplotu média, druhý, nízkoohmový odpor (RS) sa zakaždým ohreje práve do tej miery, aby sa jeho teplota udržiavala na hodnote, ktorá zodpovedá stálemu, vopred zadanému prehriatiu vzhľadom na teplotu média. Na tento účel potrebný výhrevný prúd je mierou odvodu tepla prúdiacim plynom a predstavuje primárnu nameranú veličinu.

Schéma fungovania inline-snímača

Můj seznam k porovnání