Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Kondicionovanie prúdenia

Tento snímač pracuje ako anemometer v takzvanom prevádzkovom režime CTA (Constant Temperature Anemometer).

Pritom sú do jedného mostíka zapojené dva odpory s presne špecifikovaným teplotným koeficientom, ktoré sa nachádzajú priamo v prúde média, ako aj tri odpory, ktoré sa nachádzajú mimo prúdenia. Prvý odpor v prúde média (RT) meria teplotu média, druhý, nízkoohmový odpor (RS) sa zakaždým ohreje práve do tej miery, aby sa jeho teplota udržiavala na hodnote, ktorá zodpovedá stálemu, vopred zadanému prehriatiu vzhľadom na teplotu média. Na tento účel potrebný výhrevný prúd je mierou odvodu tepla prúdiacim plynom a predstavuje primárnu nameranú veličinu.

Schéma fungovania inline-snímača

My Comparison List