Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Komunikačný softvér Mass Flow Communicator

Komunikačný softvér Mass Flow Communicator

Tisk
 • Konfiguráciu a nastavenie parametrov prístroja prostredníctvom rozhrania RS 232 umožňuje zákazníkovi počítačový softvér Mass Flow Communicator, ktorý slúži napríklad na konfigurácie binárnych vstupov a výstupov, indikácií LED, medzných hodnôt atď.
 • Možnosť konfigurácie medzných spínačov (spínanie pri limitných hodnotách) pre požadovanú/skutočnú hodnotu, akčnú veličinu a integrovaný totalizátor.
 • Dynamiku prístroja možno prispôsobiť konkrétnej aplikácii.
 • Správanie prístroja v prípade chyby možno definovať, napríklad v podobe nastavenia bezpečnostnej polohy, úplného otvorenia alebo zatvorenia ventilu.
 • Funkcia Autotune: automatické prispôsobenie regulátora konkrétnym pomerom v zariadení.
 • Pre požadovanú hodnotu možno konfigurovať nastaviteľnú rampovú funkciu.
 • Možnosť uloženia profilu požadovanej hodnoty. Tu možno zadať údaje o požadovanej hodnote s príslušnými časovými intervalmi, ako i želané poradie, v ktorom prístroj neskôr samočinne nastaví tieto hodnoty (napr. po aktivovaní binárneho vstupu).

Můj seznam k porovnání