Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Komunikačný softvér Mass Flow Communicator

Komunikačný softvér Mass Flow Communicator

 • Konfiguráciu a nastavenie parametrov prístroja prostredníctvom rozhrania RS 232 umožňuje zákazníkovi počítačový softvér Mass Flow Communicator, ktorý slúži napríklad na konfigurácie binárnych vstupov a výstupov, indikácií LED, medzných hodnôt atď.
 • Možnosť konfigurácie medzných spínačov (spínanie pri limitných hodnotách) pre požadovanú/skutočnú hodnotu, akčnú veličinu a integrovaný totalizátor.
 • Dynamiku prístroja možno prispôsobiť konkrétnej aplikácii.
 • Správanie prístroja v prípade chyby možno definovať, napríklad v podobe nastavenia bezpečnostnej polohy, úplného otvorenia alebo zatvorenia ventilu.
 • Funkcia Autotune: automatické prispôsobenie regulátora konkrétnym pomerom v zariadení.
 • Pre požadovanú hodnotu možno konfigurovať nastaviteľnú rampovú funkciu.
 • Možnosť uloženia profilu požadovanej hodnoty. Tu možno zadať údaje o požadovanej hodnote s príslušnými časovými intervalmi, ako i želané poradie, v ktorom prístroj neskôr samočinne nastaví tieto hodnoty (napr. po aktivovaní binárneho vstupu).

Můj seznam k porovnání