Odkaz přeposlat e-mailem

Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Komorový spôsob merania: oválne koleso

Princíp oválneho kolesa s impulzovým výstupom

Tisk

Dve oválne, vzájomne spojené ozubené kolesá – uložené v špeciálnom telese kolmo na smer prúdenia – sú uvádzané do rotačného pohybu prúdiacou kvapalinou. Oválne kolesá sú vzájomne presadené o 90°a dostávajú sa do striedavého záberu, pričom koleso v zábere zakaždým uzavrie definovaný objem kvapaliny medzi vonkajšou stenou telesa, vonkajšou stranou oválneho kolesa a oboma plochými vekami telesa. Takto vzniknutý komorový objem sa rotáciou oválneho kolesa dopraví smerom k výstupu z komory. Pri jednej otáčke sa na každé oválne koleso dopravia dva – čiže spolu štyri – komorové objemy. Na jednom z oválnych kolies je umiestnený permanentný magnet, ktorý slúži na registrovanie rotačného pohybu. Mimo oblasti toku média je v telese s elektronikou umiestnený Hallov snímač, ktorý detekuje magnetické pole lopatkového kolieska a generuje pravouholníkový signál. Použitie cievkového snímača nie je možné, pretože rýchlosť otáčania oválneho kolesa je príliš malá na to, aby umožnila zachytenie signálu. Počet impulzov je priamo úmerný počtu komorových objemov, ktoré boli dopravené.

Můj seznam k porovnání