Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Komorový spôsob merania: oválne koleso

Princíp oválneho kolesa s impulzovým výstupom

Tisk

Dve oválne, vzájomne spojené ozubené kolesá – uložené v špeciálnom telese kolmo na smer prúdenia – sú uvádzané do rotačného pohybu prúdiacou kvapalinou. Oválne kolesá sú vzájomne presadené o 90°a dostávajú sa do striedavého záberu, pričom koleso v zábere zakaždým uzavrie definovaný objem kvapaliny medzi vonkajšou stenou telesa, vonkajšou stranou oválneho kolesa a oboma plochými vekami telesa. Takto vzniknutý komorový objem sa rotáciou oválneho kolesa dopraví smerom k výstupu z komory. Pri jednej otáčke sa na každé oválne koleso dopravia dva – čiže spolu štyri – komorové objemy. Na jednom z oválnych kolies je umiestnený permanentný magnet, ktorý slúži na registrovanie rotačného pohybu. Mimo oblasti toku média je v telese s elektronikou umiestnený Hallov snímač, ktorý detekuje magnetické pole lopatkového kolieska a generuje pravouholníkový signál. Použitie cievkového snímača nie je možné, pretože rýchlosť otáčania oválneho kolesa je príliš malá na to, aby umožnila zachytenie signálu. Počet impulzov je priamo úmerný počtu komorových objemov, ktoré boli dopravené.

Můj seznam k porovnání