Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Kód IP

Kód IP

Číslica

1. číslica – ochrana proti vniknutiu tuhých telies

2. číslica – ochrana proti vniknutiu vody

0

žiadna ochrana

 

žiadna ochrana

 

1

tuhé telesá > 50 mm

zvislo padajúca voda

2

tuhé telesá > 12 mm

šikmo (75...90°) padajúca voda

3

tuhé telesá > 2,5 mm

vodná hmla

4

tuhé telesá > 1,0 mm

rozstreknutá voda

5

ochrana proti prachu

postriekanie vodou

6

prachotesné

vysoké vlny

7

 

zanorenie

8

 

ponorenie

My Comparison List