Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Bürkert Contromatic G.m.b.H.
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Kavitácia

Kavitácia je fenomén, ktorý sa vyskytuje krátko pred zatvorením, napríklad pri regulačných ventiloch. Vytvorenie dutého priestoru je spojené so šumením, ktoré vytvára vibrácie a môže poškodiť ventil.

Ak je priestor medzi kužeľom ventilu a sedlom ohraničený, pri rovnakom prietokovom množstve potrebuje mať kvapalina vyššiu rýchlosť. Po pretečení kvapaliny cez kužeľ ventilu a sedlo dôjde k poklesu tlaku, pretože došlo k zväčšeniu priestoru. Spolu s poklesom tlaku sa zníži aj teplota varu kvapaliny a kvapalina sa začína variť. Pri vare vznikajúce bublinky sa rozpadávajú, pričom dochádza k uvoľňovaniu energie. Táto energia je taká veľká, že môže spôsobiť poškodenie kužeľa, sedla i telesa ventilu.

My Comparison List