Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Hydrostatický tlak

Kvapalinový stĺpec vytvára v závislosti od hustoty a výšky hladiny špecifický hydraulický tlak.

Na dne nádrže umiestnený tlakový snímač meria tento tlak vzhľadom na referenčný tlak (väčšinou tlak v okolitom prostredí). Pomocou známej hustoty kvapaliny sa potom zistí výška hladiny. Hydraulické meranie výšky hladiny je vhodné takmer pre všetky druhy kvapalín a v závislosti od presnosti prevodníka tlaku poskytuje veľmi presné namerané hodnoty.

 Príklad inštalácie merania hydrostatického tlaku

My Comparison List