Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Hrubovrstvový merací obvod

Princíp hrubovrstvového meracieho obvodu

Na rozdiel od metódy tenkovrstvového tenzometra sa Wheatstonov mostík nalepí priamo na keramickú membránu. Ohnutie membrány pôsobením vonkajšieho tlaku spôsobí zmenu odporov tohto mostíka, ktorá sa premení na tlaku úmerný signál. Vďaka použitiu keramiky je dosiahnutá vyššia chemická odolnosť voči agresívnym médiám. Merací rozsah je širší ako pri metóde tenkovrstvového tenzometra, avšak presnosť merania nedosahuje úroveň, ktorú možno dosiahnuť pomocou metódy tenkovrstvového tenzometra.

My Comparison List