Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Hrubovrstvový merací obvod

Princíp hrubovrstvového meracieho obvodu

Na rozdiel od metódy tenkovrstvového tenzometra sa Wheatstonov mostík nalepí priamo na keramickú membránu. Ohnutie membrány pôsobením vonkajšieho tlaku spôsobí zmenu odporov tohto mostíka, ktorá sa premení na tlaku úmerný signál. Vďaka použitiu keramiky je dosiahnutá vyššia chemická odolnosť voči agresívnym médiám. Merací rozsah je širší ako pri metóde tenkovrstvového tenzometra, avšak presnosť merania nedosahuje úroveň, ktorú možno dosiahnuť pomocou metódy tenkovrstvového tenzometra.

Můj seznam k porovnání