Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Funkcia filtra

Rôzne vplyvy môžu na vstupe prevodníka spôsobovať stochastické rušenia signálu nameranej veličiny, ktoré majú tvar impulzov.

S cieľom odstránenia alebo maximálneho obmedzenia vplyvu takýchto rušení na výstupný signál možno tieto rušenia stlmiť (odfiltrovať) použitím filtra.

Můj seznam k porovnání