Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Environmentálna politika a manažment životného prostredia

Ochrana životného prostredia predstavuje dôležitú súčasť vnútropodnikovej kultúry spoločnosti Bürkert a vedenie spoločnosti ju definovalo v Integrovanej príručke riadenia (Integriertes Management Handbuch (IMH)) skupiny firiem. 

Ciele podniku potvrdzuje vedenie spoločnosti na základe sformulovaných ekologických cieľov a jednotlivých zámerov. Formulovanie cieľov je vztiahnuté na ekologické vplyvy všetkých podnikateľských činností, produktov, zdrojov a služieb. Už samotný fakt, že si uvedomujeme hierarchiu hodnôt pri našej práci, vyjadruje význam, ktorý prisudzujeme kvalite, bezpečnosti práce a produktov, ako aj ochrane životného prostredia. Spoločnosť Bürkert zaviedla od roku 2001 procesovo orientovaný integrovaný systém riadenia pre oblasti AS/US/QS. Tento systém pravidelne posudzujú zodpovedné osoby a prispôsobujú ho prevádzkovým podmienkam. Povinnosť dodržiavania všetkých príslušných právnych predpisov a kontinuálneho zdokonaľovania prevádzkovej ochrany životného prostredia je v spoločnosti Bürkert už roky bežnou praxou. Pritom nie je dôležitá len samotná myšlienka, ale aj konanie a správanie každého jednotlivca. Každý pracovník je povinný prispievať k tomu, aby sa značka Bürkert vzhľadom na kvalitu, bezpečnosť a ochranu životného prostredia nachádzala medzi tými najlepšími.

My Comparison List