Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Environmentálna politika a manažment životného prostredia

Ochrana životného prostredia predstavuje dôležitú súčasť vnútropodnikovej kultúry spoločnosti Bürkert a vedenie spoločnosti ju definovalo v Integrovanej príručke riadenia (Integriertes Management Handbuch (IMH)) skupiny firiem. 

Ciele podniku potvrdzuje vedenie spoločnosti na základe sformulovaných ekologických cieľov a jednotlivých zámerov. Formulovanie cieľov je vztiahnuté na ekologické vplyvy všetkých podnikateľských činností, produktov, zdrojov a služieb. Už samotný fakt, že si uvedomujeme hierarchiu hodnôt pri našej práci, vyjadruje význam, ktorý prisudzujeme kvalite, bezpečnosti práce a produktov, ako aj ochrane životného prostredia. Spoločnosť Bürkert zaviedla od roku 2001 procesovo orientovaný integrovaný systém riadenia pre oblasti AS/US/QS. Tento systém pravidelne posudzujú zodpovedné osoby a prispôsobujú ho prevádzkovým podmienkam. Povinnosť dodržiavania všetkých príslušných právnych predpisov a kontinuálneho zdokonaľovania prevádzkovej ochrany životného prostredia je v spoločnosti Bürkert už roky bežnou praxou. Pritom nie je dôležitá len samotná myšlienka, ale aj konanie a správanie každého jednotlivca. Každý pracovník je povinný prispievať k tomu, aby sa značka Bürkert vzhľadom na kvalitu, bezpečnosť a ochranu životného prostredia nachádzala medzi tými najlepšími.

Můj seznam k porovnání