Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Elektromagnet

Magnetický tok pri elektrickom ovládaní cievky

Pohon, konštrukcia a funkcia ako celok sa síce odlišujú, avšak základné zložky sú takmer pri všetkých princípoch pohonu rovnaké. Ako už hovorí názov, základná časť sa skladá z elektrického magnetu, ktorý sa označuje aj ako elektromagnetická cievka. Pri prúdení elektrického prúdu cez vodič, napríklad cez lakovaný medený drôt, dochádza k vzniku magnetického poľa. Toto magnetické pole možno zosilniť spojením elektrických vodičov do cievky. Na výsledné magnetické sily má podstatný vplyv nielen počet vinutí vodiča a intenzita prúdu, ale aj feromagnetický obvod okolo elektromagnetickej cievky. Polarita pri pripojení pólov v normálnom prípade nezohráva žiadnu úlohu.

My Comparison List