Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Elektrolytické leštenie

Pri elektrolytickom leštení dochádza za pôsobenia špecifického elektrolytu a externého zdroja jednosmerného prúdu k uberaniu materiálu z obrobku, ktorý je zapojený ako anóda.

Materiál sa rozpúšťa v elektrolyte, pričom k uberaniu dochádza v stave bez zaťaženia a spolu so zarovnávacím efektom. Zarovnanie pomocou elektrolytického leštenia začína na rozdiel od mechanických obrábacích metód v mikrooblasti a pri dlhšej dobe opracovania zahŕňa aj väčšie štruktúry, na ktorých dôjde k zaokrúhleniu tvarov a vylešteniu povrchu. Počas elektrolytického leštenia pôsobia súčasne dva rôzne mechanizmy, ktoré vedú na jednej strane k vyhladeniu povrchu v mikrooblasti a na druhej strane k jemnému odhrotovaniu v makrooblasti.

Můj seznam k porovnání