Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Elektrolytické leštenie

Pri elektrolytickom leštení dochádza za pôsobenia špecifického elektrolytu a externého zdroja jednosmerného prúdu k uberaniu materiálu z obrobku, ktorý je zapojený ako anóda.

Materiál sa rozpúšťa v elektrolyte, pričom k uberaniu dochádza v stave bez zaťaženia a spolu so zarovnávacím efektom. Zarovnanie pomocou elektrolytického leštenia začína na rozdiel od mechanických obrábacích metód v mikrooblasti a pri dlhšej dobe opracovania zahŕňa aj väčšie štruktúry, na ktorých dôjde k zaokrúhleniu tvarov a vylešteniu povrchu. Počas elektrolytického leštenia pôsobia súčasne dva rôzne mechanizmy, ktoré vedú na jednej strane k vyhladeniu povrchu v mikrooblasti a na druhej strane k jemnému odhrotovaniu v makrooblasti.

Můj seznam k porovnání