Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Doba zapnutí

Jako doba zapnutí (DZ) je označována doba mezi zapnutím a vypnutím budicího proudu magnetového systému.

Součet doby zapnutí a bezproudové pauzy je pracovní cyklus.

Relativním faktorem (%) rozumíme procentní poměr pracovního cyklu k době provozu.

Relativní PC = (pracovní cyklus / doba provozu) x 100 [%].

Provozní režim je nepřetržitý provoz (NP) s trvalým pracovním cyklem, dokud není prakticky dosaženo provozní teploty magnetu (100% PC).

 

Můj seznam k porovnání