Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Doba zapnutí

Jako doba zapnutí (DZ) je označována doba mezi zapnutím a vypnutím budicího proudu magnetového systému.

Tisk

Součet doby zapnutí a bezproudové pauzy je pracovní cyklus.

Relativním faktorem (%) rozumíme procentní poměr pracovního cyklu k době provozu.

Relativní PC = (pracovní cyklus / doba provozu) x 100 [%].

Provozní režim je nepřetržitý provoz (NP) s trvalým pracovním cyklem, dokud není prakticky dosaženo provozní teploty magnetu (100% PC).

 

Můj seznam k porovnání