Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Doba zapnutí

Jako doba zapnutí (DZ) je označována doba mezi zapnutím a vypnutím budicího proudu magnetového systému.

Součet doby zapnutí a bezproudové pauzy je pracovní cyklus.

Relativním faktorem (%) rozumíme procentní poměr pracovního cyklu k době provozu.

Relativní PC = (pracovní cyklus / doba provozu) x 100 [%].

Provozní režim je nepřetržitý provoz (NP) s trvalým pracovním cyklem, dokud není prakticky dosaženo provozní teploty magnetu (100% PC).

 

My Comparison List