Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Dialyzačné prístroje

Dialýza vo všeobecnom zmysle je metóda na oddelenie nízkomolekulových látok z kvapaliny pomocou difúzie týchto látok cez polopriepustnú membránu.

Viac ako bežné je využitie dialýzy v medicíne, kde predstavuje princíp „umelej obličky“ na premývanie krvi (hemodialýza). Dialýza sa však podobným spôsobom využíva aj v biotechnológii pri „membránovom bioreaktore“ na uskutočnenie fermentačných procesov za určitých medzných podmienok.

My Comparison List