Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Dialyzačné prístroje

Dialýza vo všeobecnom zmysle je metóda na oddelenie nízkomolekulových látok z kvapaliny pomocou difúzie týchto látok cez polopriepustnú membránu.

Viac ako bežné je využitie dialýzy v medicíne, kde predstavuje princíp „umelej obličky“ na premývanie krvi (hemodialýza). Dialýza sa však podobným spôsobom využíva aj v biotechnológii pri „membránovom bioreaktore“ na uskutočnenie fermentačných procesov za určitých medzných podmienok.

Můj seznam k porovnání