Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Phone +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Bürkert Contromatic G.m.b.H.
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Phone +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Decentrálna automatizácia

V prípade decentrálnej automatizácie dochádza k spínaniu pomocnej pneumatickej energie pomocou ovládacích ventilov, ktoré sú namontované priamo na pohone ventilu.

Takto sa vďaka krátkym ovládacím vedeniam a malej tlakovej strate umožní spontánne prepínanie procesových ventilov, ako aj zníženie nákladov na inštaláciu prepojovacích hadíc. Elektrické signály spätných hlásení sú podobne ako napájacie vedenia ovládacích ventilov vedené z prevádzky na úroveň svoriek.