Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Charakteristiky drsnosti

Porovnateľné hodnoty, ktoré boli zistené meraním profilu drsnosti technických povrchov pomocou prístrojov na dotykové meranie.

Podľa normy DIN 4768 kapitola 2.3 rozlišujeme:
Stredná odchýlka profilu RA
Aritmetický priemer vzdialeností profilu drsnosti od stredovej čiary v rámci meraného úseku.
Lokálna hĺbka drsnosti Zi
Vzdialenosť stredovej čiary od dvoch rovnobežiek, ktoré sa v rámci čiastkového meraného úseku dotýkajú najvyššieho a najnižšieho bodu profilu drsnosti.
Stredná výška nerovností profilu Rz
Aritmetický stred lokálnych hĺbok drsnosti pre päť vzájomne hraničiacich čiastkových meraných úsekov.
Maximálna výška nerovností profilu Rmax
Maximálna lokálna hrúbka drsnosti, ktorá sa vyskytuje na celom meranom úseku.

My Comparison List