Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Automatizace, distribuovaná

Automatizační koncepce

V systémech distribuované automatizace je pomocná pneumatická energie spínána regulačními ventily, umístěnými přímo na pohonu ventilů. Krátké délky spojů řídícího systému a nízká tlaková ztráta umožňují spontánní přepínání procesních ventilů a zkrácení spojovacích hadic. Elektrické zpětnovazební signály jsou vedeny z provozních prostor na úroveň terminálu stejným způsobem jako napájecí vedení regulačních ventilů.

Můj seznam k porovnání