Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Automatizace, centralizovaná

Automatizační koncepce

V systémech centralizované automatizace je pomocná pneumatická energie spínána v řídící skříni, obvykle pomocí ventilového bloku s rozhraním pro průmyslové sběrnice nebo pomocí pneumatického automatizačního systému AirLine, odkud je vedena k pohonu ventilů pomocí pneumatických ovládacích vedení. Elektrické zpětnovazební signály z procesního ventilu jsou také vedeny do řídící skříně.

Můj seznam k porovnání