Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Automatizace, centralizovaná

Automatizační koncepce

V systémech centralizované automatizace je pomocná pneumatická energie spínána v řídící skříni, obvykle pomocí ventilového bloku s rozhraním pro průmyslové sběrnice nebo pomocí pneumatického automatizačního systému AirLine, odkud je vedena k pohonu ventilů pomocí pneumatických ovládacích vedení. Elektrické zpětnovazební signály z procesního ventilu jsou také vedeny do řídící skříně.

My Comparison List