Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

3/2-cestné elektromagnetické ventily so zdvihovou kotvou

Priamočinný 3/2-cestný elektromagnetický ventil, hore: vstup P je zatvorený, výstup A je odvzdušnený do prípojky R, dole: vstup P je otvorený smerom k výstupu A

Tisk

Priamočinné 3/2-cestné elektromagnetické ventily so zdvihovou kotvou (typy Bürkert, napr. 6012, 6014) majú tri prípojky a dve sedlá. Striedavo zostáva vždy jedno sedlo otvorené, prípadne zatvorené. Spôsob činnosti ventilu závisí od „osadenia“ prípojok, čiže od ich pripojenia k fluidnému systému. Pri spôsobe činnosti C (NC) je prípojka P spojená (pozri obr. 2) s prítokom, ktorý privádza pod tlakom stojace médium; prípojka A tvorí výstup a prípojka R slúži na spätný tok alebo odvzdušnenie. V bezprúdovom stave kužeľová pružina pritláča jadro (zdvihovú kotvu) na sedlo 1 a uzatvára prietok. Po zapnutí elektrického prúdu sa jadro vtiahne do elektromagnetickej cievky, pričom dôjde k utesneniu sedla 2 pružne uloženým tesnením 2. Takto dôjde k uzatvoreniu spätného toku R. Spolu s pohybom zdvihovej kotvy smerom hore sa otvorí aj sedlo 1 a médium môže prúdiť smerom od P do A. Pri spôsobe činnosti D (NO) a v bezprúdovom stave je spätný tok uzatvorený.

Můj seznam k porovnání