Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

3/2-cestné elektromagnetické ventily so zdvihovou kotvou

Priamočinný 3/2-cestný elektromagnetický ventil, hore: vstup P je zatvorený, výstup A je odvzdušnený do prípojky R, dole: vstup P je otvorený smerom k výstupu A

Priamočinné 3/2-cestné elektromagnetické ventily so zdvihovou kotvou (typy Bürkert, napr. 6012, 6014) majú tri prípojky a dve sedlá. Striedavo zostáva vždy jedno sedlo otvorené, prípadne zatvorené. Spôsob činnosti ventilu závisí od „osadenia“ prípojok, čiže od ich pripojenia k fluidnému systému. Pri spôsobe činnosti C (NC) je prípojka P spojená (pozri obr. 2) s prítokom, ktorý privádza pod tlakom stojace médium; prípojka A tvorí výstup a prípojka R slúži na spätný tok alebo odvzdušnenie. V bezprúdovom stave kužeľová pružina pritláča jadro (zdvihovú kotvu) na sedlo 1 a uzatvára prietok. Po zapnutí elektrického prúdu sa jadro vtiahne do elektromagnetickej cievky, pričom dôjde k utesneniu sedla 2 pružne uloženým tesnením 2. Takto dôjde k uzatvoreniu spätného toku R. Spolu s pohybom zdvihovej kotvy smerom hore sa otvorí aj sedlo 1 a médium môže prúdiť smerom od P do A. Pri spôsobe činnosti D (NO) a v bezprúdovom stave je spätný tok uzatvorený.

My Comparison List