Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

3/2-cestné elektromagnetické ventily s pomocným ovládaním

Ako pomocný ovládací ventil sa používa ventil s páčkovou kotvou a deliacou membránou. Podstatným rozdielom vzhľadom na 2/2-cestné pomocné ovládanie je, že pri otvorenej polohe nepreteká pomocným ovládaním žiadne médium, vďaka čomu je podstatne znížené riziko upchatia ovládacích otvorov z dôvodu znečisteného média. Magnetická kotva je okrem toho chránená membránou pred škodlivými vplyvmi. Hlavnými oblasťami použitia tohto princípu fungovania (napr. typ 142, typ 5282) sú teda zrejme ako znečistené, tak aj agresívne médiá.

Tisk

Prednosti:

 • Priemer kanála a pomocného ovládania asi 2 mm.
 • Žiadne malé otvory v membráne, vďaka tomu menšia citlivosť voči znečisteným médiám.
 • Priestor s magnetom je chránený pomocou deliacej membrány.
 • Pri otvorení alebo zatvorení pretečie cez pomocný ovládací ventil vždy len malé množstvo média.
 • V otvorenom stave nedochádza k prietoku média cez pomocný ovládací ventil. To predstavuje rozhodujúcu výhodu oproti ventilom s 2/2‑cestným pomocným ovládaním!
 • Možnosť nastavenia spínacích časov pomocou nastavovacích skrutiek.
 • Možnosť prestavenia funkcie NC a NO pomocou jednoduchého otočenia pomocného ovládania.
 • Veľmi vysoká funkčná spoľahlivosť.
 • K dispozícii aj ako nevýbušná verzia.

Elektromagnetický ventil s membránou a 3/2-cestným pomocným ovládaním, s oddelením média

Můj seznam k porovnání