Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

2/2-cestné elektromagnetické ventily so zdvihovou kotvou

Priamočinný 2/2-cestný elektromagnetický ventil so zdvihovou kotvou, hore: zatvorený, dole: otvorený

Priamočinné 2/2-cestné elektromagnetické ventily so zdvihovou kotvou (typy Bürkert, napr. 6011, 6013), označované aj ako priechodné ventily, sú uzatváracie ventily s dvoma prípojkami, jedným vstupom P a jedným výstupom A, pozri obrázok 1. Vstup P sa spojí s médiom alebo plynom, ktorý je pod tlakom. Pružina jadra, ktorú v bezprúdovom stave podporuje aj tlak média, pritláča jadro magnetu (zdvihovú kotvu) s tesnením na sedlo ventilu; prietok k výstupu A je teda uzatvorený. Ak sa privádza napätie, jadro s tesnením je magnetickou silou vtiahnuté do cievky a ventil sa otvorí; prietok je opäť obnovený.

My Comparison List