Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

2/2-cestné elektromagnetické ventily s membránou a pomocným ovládaní

V tomto prípade sa ako pomocný ovládací ventil použije magnet zdvihovej kotvy. Sedlo hlavného ventilu sa otvára a zatvára pomocou membrány.

Zatvorenie je pritom spôsobené ako silou prítlačnej pružiny, tak aj tlakom média. Pri otvorení pomocného ovládania dôjde v priestore nad membránou k zníženiu tlaku. Tlak média pod membránou naddvihne membránu a otvorí ventil. Pri zatvorení pomocného ovládacieho ventilu dôjde cez škrtiaci otvor v membráne alebo cez obtokový kanál k opätovnému zvýšeniu tlaku nad membránou. Systém sa uzatvorí v dôsledku väčšej plochy nad membránou. Hlavnou oblasťou použitia elektromagnetických membránových ventilov s pomocným ovládaním sú systémy s neutrálnymi, ale aj agresívnymi, kvapalnými, prípadne plynnými médiami, s väčšími menovitými svetlosťami (asi DN 10 ... 65 mm). Ventily značky Bürkert, ktoré pracujú na tomto princípe, majú typové označenia napríklad 5281, 6211 a 6228, 0142.

Prednosti:

 • ekonomicky výhodná konštrukcia
 • dobré tlmenie zatváracích rázov
 • stačí len malý tlakový rozdiel

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným ovládaním, v bezprúdovom stave uzatvorený membránou. Vľavo zatvorený, vpravo otvorený.

My Comparison List