Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Webová stránka https://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Webová stránka https://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Ochrana osobních údajů

Firma Bürkert se těší z Vaší návštěvy na našich internetových stránkách a z Vašeho zájmu o naši společnost a produkty.

Ochrana vašich osobních dat je pro nás důležitým úkolem a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich stránek cítili bezpečně. Chráníme vaši osobní sféru a vaše osobní data. Zpracováváme vaše osobní data v souladu s obsahem tohoto prohlášení o ochraně dat, specifickými ustanoveními dané země a základním ustanovením o ochraně dat („GDPR“).

V následujícím textu vám zprostředkujeme, jaké informace během vaší návštěvy na našich stránkách shromažďujeme a jak jsou dále využívány:

Nastavení ochrany osobních údajů

Zde můžete svůj souhlas odvolat nebo jednotlivé kategorie upravit:

Název a adresa zodpovědného místa

Osoba zabývající se ochranou dat

Se svými stížnostmi týkajících se ochrany dat se můžete kdykoliv obrátit na osobu zabývající se správou osobních dat.

Pan Gustav Müller
datenschutz@burkert.com

Osobní data

Osobní data jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu; identifikovatelnou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor jako je například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikace nebo jiné vzláštní prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, hospodářské, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

K osobním datům patří také informace o využití našich stránek. V této souvislosti od vás shromažďujeme následující osobní data: Informace o vašich návštěvách našich webových stránek jako například objem datového přenosu, místo, ze kterého data z naší stránky stahujete, stejně jako další informace o připojení a jiné obsahy stahování. To probíhá zpravidla prostřednictvím použití logových souborů a cookies. Další informace k logovým souborům a cookies získáte níže.

Účel použití a osobní data

Rozsah a způsob shromažďování, zpracování a využití vašich dat se liší podle toho, zda naše stránky navštěvujete jen k nalezení obecně dostupných informací nebo požadujete speciální služby:

1. Využití k vyhledávání informací

Pro vyhledávání informací na našich webových stránkách není v zásadě vyžadováno zadávání osobních dat.

V tomto případě shromažďujeme při prohlížení našich stránek jen ta data, která nám automaticky předá internetový prohlížeč, jako např.

 • IP-adresu vašeho počítače;
 • datum a čas návštěvy stránky;
 • typ, verzi a nastavení vašeho prohlížeče;
 • použitý operační systém (Windows, iOS, Linux atd.);
 • přenesené množství dat a status přenosů;
 • z jaké webové stránky proběhl přístup na naše stránky;
 • další podobná data a informace, které slouží k obraně před nebezpečím v případě útoků na naše informačně technologické systémy.

IP-adresa vašeho počítače je přitom uložena jen po dobu užívání našich webových stránek a poté neprodleně vymazána nebo anonymizována zkrácením. Ostatní data jsou uložena po omezenou dobu. Tato data používáme k provozu našich stránek, především pro zjištění a odstranění chyb webové stránky, také ke zjištění vytížení webových stránek a pro jejich úpravu nebo vylepšení. 

2. Využití při požadavku dalších služeb

Jakmile přes naše webové stránky zadáte požadavek i na další služby našeho podniku, je vyžadováno zadání osobních dat. Z konkrétního zadání vyplyne, jaká osobní data jsou k provedení služeb požadována. Další údaje jsou dobrovolné. Jaké z údajů jsou povinné a jaké dobrovolné lze rozpoznat podle toho, že povinné údaje jsou pokaždé označeny hvězdičkou (*). Zpracování vašich dat je prováděno výhradně za účelem realizace vaší požadované služby.

Informace podle EU-DSGVO pro zákazníky a dodavatele

application/pdf

Informace podle EU-DSGVO pro zákazníky a dodavatele

Dokumenty ke stažení

Newsletter

Chcete-li odebírat náš newsletter, potřebujeme vedle vaší e-mailové adresy i potvrzení, že jste majiteli uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletterů. Tyto údaje budou uloženy pouze pro účely zasílání newsletterů a ke zdokumentování našeho oprávnění, vám je posílat.

Odesílání newsletterů se provádí přes „ClickDimensions“, což je marketingová e-mailová platforma společnosti ClickDimensions LLC, 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328, USA. Ustanovení poskytovatele této služby ohledně ochrany osobních dat najdete zde: http://clickdimensions.com/about/privacy-policy/. Společnost ClickDimensions LLC je certifikována podle pravidel pro předávání dat dohodnutých mezi EU a USA (tzv. EU-US Privacy Shield). Více k tomu viz https://www.privacyshield.gov/.

Zasílání newsletterů probíhá na základě souhlasu příjemce podle  čl. 6 písm. a), čl. 7 evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) ve spojení s § 7 odst. 2 bodu 3 spolkové zákona o nekalé soutěži (UWG) respektive na základě zákonného povolení podle § 7 odst. 3 UWG. Evidence přihlašovacího procesu probíhá na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 písm. f) GDPR a slouží jako souhlas s příjímáním newsletterů.

Právo vznést námitku: Svůj souhlas můžete kdykoli bez udání důvodů s účinností do budoucnosti částečně nebo zcela odvolat. Toto odvolání můžete oznámit poštou, telefonicky, e-mailem nebo faxem na níže uvedené kontaktní údaje.

 

Kontaktní formulář

Nabízíme Vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách. Příjemce vaší zprávy zodpovídá dotaz a provádí služby, které vyplývají z popisu v kontaktním formuláři.

Osobní data, která zadáte v rámci dkontaktního formuláře, budou použita jen ke zpracování vašeho dotazu. Poukazujeme také na to, že zprávy se uchovávají v rámci zákonem stanovené uchovávací povinnosti. Předání třetí straně se za podmínky stávajících právních nařízení nekoná.

Skladování za účelem

Ukládání za účelem probíhá pro následující funkce naší webové stránky:
Informace k přihlášení
Vyřizování stížností
Nákupní košíky a uložené nákupní košíky (seznamy)
Srovnání produktů
Údaje související se zakázkami

Použití cookies

Používáme cookies k monitorování preferencí návštěvníků, abychom mohli naše stránky optimálně připůsobit. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači, když navštěvujete naše internetové stránky. Tyto informace nezpřístupňujeme třetím osobám ani nejsou bez vašeho souhlasu spojeny s osobními údaji. Cookies můžete kdykoliv vymazat. To ale může vést k tomu, že už vám nebudou k dispozici jednotlivé funkce. Informace o smazání cookies najdete ve vašem prohlížeči v možnosti nápověda.

Další informace o každém souboru cookie a jeho účelu naleznete v našem „Nastavení ochrany osobních údajů“.

Cookies mohou být navíc nastaveny následujícími poskytovateli třetích stran:
Youtube
CADENAS PARTcommunity
Bürkert nemá žádný vliv na nastavení těchto souborů cookies.

Používání Google reCAPTCHA

Na našich internetových stránkách používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tato služba slouží k odlišení, zda dané zadání provedl člověk nebo počítač. Za tímto účelem se vaše údaje poskytují společnosti Google, které je používá dále. Vedle toho se společnosti Google předává IP adresa a další údaje, které společnost Google potřebuje pro zajištění služby reCAPTCHA. Tyto údaje zpracovává společnost Google v Evropské unii jakož i ve Spojených státech. Pro zpracování dat ve Spojených státech platí právní úprava o předávání osobních údajů z EU do USA nazvaná „Štít EU-USA na ochranu soukromí“ (Privacy Shield) přijatá Evropskou komisí. Společnost Google má certifikaci „Privacy Shield“ a dodržuje příslušná ustanovení.

Zpracování dát probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z oprávněného zájmu chránit naše internetové stránky před automatizovaným sledováním, zneužíváním a spamy. Bližší informace o Google reCAPTCHA a příslušné zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html nebo https://www.google.com/privacy.

Použití nástrojů pro webovou analýzu

Pro optimální přizpůsobení našich internetových stránek Vašim požadavkům používáme takzvanou webovou analýzu.

Webová analýza s Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, a které Vám umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace produkované pomocí cookie o Vašem využívání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Googlu do USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymizace IP na těchto internetových stránkách však Google předem zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. V pověření provozovatele těchto internetových stránkách Google tyto informace používá pro vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, pro sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu provozovateli stránek. V rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče předaná IP adresa nebude slučována s jinými daty z Google.

Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě případně nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Nadto můžete zaznamenání prostřednictvím cookie vytvořených a k Vašemu používání této webové stránky vztažených dat (vč. Vaší IP adresy) pro Google i zpracování těchto dat prostřednictvím Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici v následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Jinou možností doplňku v prohlížeči je zabránění sběru dat přes Google Analytics tím, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se tak Opt-Out-Cookies, které zabrání budoucímu sběru vašich dat při návštěvě této webové stránky:

Change Cookie Settings

 

Bližší informace získáte zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en stejně jako zde https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz (obecné informace ke Google Analytics a ochraně dat).

Upozorňujeme vás na to, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód »gat._anonymizeIp();«, aby zajistila anonymní sběr IP-adres (tzv. maskování IP).

Analýza mobilní aplikace pomocí Google Analytics for Firebase

Pro optimální nastavení mobilní aplikace resistApp od firmy Bürkert a její průběžné vylepšování používáme analytický nástroj Google Analytics for Firebase. Pokud si nepřejete zpracování Vašich dat analytickým nástrojem Google Analytics for Firebase, můžete provést přizpůsobení v aplikaci ve složce Ochrana dat, Nastavení.

Bürkert resistApp

Instalace Bürkert resistApp se provádí prostřednictvím technického provozovatele iTunes nebo Obchodu Google Play podle jejich podmínek. Pokud probíhá o instalace aplikace prostřednictvím iTunes, jedná se o společnost Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014. Stažení aplikace provede uživatel prostřednictvím jím vytvořeného Apple-ID. K tomu musí uživatel předem souhlasit s podmínkami společnosti Apple. Podrobnosti k „Směrnici k ochraně dat“ se dozvíte na https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ . Google Play zveřejňuje oznámení a zásady ochrany osobních údajů na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Ads

Tyto webové stránky používají online marketingový nástroj „Google Ads“ a v jeho rámci konverzní sledování. Google Ads nastaví soubor cookie do vašeho počítače, pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím odkazu Google. Tyto soubory cookies ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookie ještě nevypršel, můžeme my a Google rozeznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Cookies tak nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads.

Informace o konverzích cookie slouží ke generování statistik konverzí pro zákazníky Ads, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se sledováním konverzí pomocí tagů. Nezískávají však žádné informace, které uživatele osobně identifikují.

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete snadno deaktivovat soubor cookie pro sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče v uživatelském nastavení. Nebudete součástí statistik sledování konverzí. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/

Použití map Google

Tyto webové stránky používají Mapy Google, službu map společnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ke zobrazení interaktivní mapy. Používáním služeb Mapy Google se informace o použití této stránky (včetně vaší IP-adresy) mohou přenést na server Google v USA a zde se uložit. Google předá získané informace třetí straně, pokud je to zákonně předepsáno nebo pokud třetí strana zpracovává tato data s pověřením Googlu. Teprve pokud sami aktivně kliknete na interaktivní mapu, vytvoří váš internetový prohlížeč spojení se servery Googlu. Bližší informace ke zpracování dat společností Google najdete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Naše výstupy v sociálních médiích / zpracování dat na sociálních sítích

Na sociálních sítích máme veřejně přístupné profily. Seznam konkrétních sociálních sítích, které používáme, najdete níže. Sociální sítě jako Facebook atd. mohou zpravidla velmi obšírně analyzovat vaše chování jako uživatele, jestliže navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovanými obsahy sociálních médií (např. tlačítka „To se mi líbí“ nebo reklamní bannery). Návštěvou našich prezentací na sociálních sítích se spouští celá řada procesů, jež jsou relevantní z hlediska ochrany osobních údajů. Konkrétně jde o tyto procesy:

Když se přihlásíte ke svému účtu na některé ze sociálních sítí a zde nás navštívíte, může provozovatel daného portálu přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní data mohou být evidována i tehdy, když nejste přihlášeni. Dokonce ani nemusíte mít zřízený účet na příslušném portálu. Data jsou v tomto případě sbírána například pomocí cookies, které se ukládají na váš počítač, nebo přes evidenci vaší IP adresy. Pomocí takto posbíraných dat může provozovatel portálu sestavovat uživatelské profily na základě preferencí a zájmů jednotlivých uživatelů. Ty lze pak využít pro cílenou reklamu, která se vám zobrazuje nejenom při prohlížení příslušné prezentace na sociálních médií, ale i mimo tato média. Pokud máte uživatelských účet na příslušné sociální síti, může se vám cílená reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých se přihlásíte nebo na kterých jste byli přihlášeni. Kromě toho si je třeba uvědomit, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracovávání dat, které probíhají na portálech sociálních médií. Podle konkrétního poskytovatele mohou provozovatelé portálů sociálních médií získaná data dále zpracovávat. Podrobnosti o tom najdete v uživatelských podmínkách a ustanoveních pro ochranu osobních údajů na příslušném portálu.

Právní předpisy

Naše výstupy na sociálních médií by měly zajišťovat informovanou přítomnost na internetu. Jedná se zde o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).  Analytické procesy v souvislosti se sociálními sítěmi mohou podléhat různým právním předpisům, které provozovatelé sociálních sítí musí uvést (např. souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Odpovědná osoba a uplatňování práv

Jestliže navštívíte naši prezentaci na sociálních médiích (např. na Facebooku), pak odpovídáme společně s provozovatelem příslušné platformy za procesy spuštěné vaší návštěvou, při kterých se zpracovávají osobní data. Svá práva (tj. právo na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku) můžete uplatňovat vůči nám i vůči provozovateli příslušného portálu (např. Facebooku). Je třeba si ale uvědomit, že ačkoli jsme spolu s provozovateli portálů sociálních médií odpovědní, nemáme zpracování osobních údajů na těchto portálech zcela pod naší kontrolou. Naše možnosti jsou dány firemní politikou daného poskytovatele.

Doba uložení dat

Údaje, které evidujeme přímo prostřednictvím naší prezentace na sociálních sítí, naše systémy mažou, jakmile pomine důvod pro jejich další uložení nebo nás požádáte o jejich výmaz či odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním. Uložené cookies zůstávají na vašem počítači, dokud je nesmažete. Závazná zákonná ustanovení, zejména lhůty pro uchování, zůstávají nedotčeny. Na dobu, po jakou bude vaše data uložena u provozovatelé sociálních sítí k jejich vlastním účelům, nemáme žádný vliv. Podrobnosti o tom si musíte vyžádat přímo u provozovatelů sociálních sítí (najdete je například jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Přehled konkrétních sociálních sítích

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem je firma Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Nastavení reklamy si můžete sami přizpůsobit na svém uživatelském účtu. Stačí kliknout na následující odkaz a přihlásit se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů firmy Facebook najde zde: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Na našich stránkách jsou videa z YouTube. Poskytovatelem služby je firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Přes YouTube se používají cookies pro shromažďování dat a jejich statistické vyhodnocování. Na základě těchto statistik může YouTube vyhodnotit, jak často bylo které video shlédnuto, zda bylo dané video shlédnuto na stránkách YouTube či na kterou webovou stránku bylo video vloženo. Pro ochranu vaší osobní sféry používáme pouze vložená YouTube videa v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. To znamená, že YouTube nenahraje žádné cookies do počítače uživatele, který navštíví stránku, na níž je umístěné YouTube video, pokud ovšem na toto video neklikne a nepřehraje si ho. Pokud si uživatel video přehraje, může YouTube na jeho počítač nahrát cookies. Nejsou však ukládány žádné osobní údaje o přehrávání vložených videí. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů na YouTube (Google) najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn je certifikován podle pravidel pro předávání dat dohodnutých mezi EU a USA (tzv. EU-US Privacy Shield). LinkedIn používá reklamní cookies. Jestliže chcete na LinkedInu deaktivovat reklamní cookies, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními data najdete v zásadách ochrany osobních údajů firmy LinkedIn zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Pro krátká sdělení používáme službu Twitter. Poskytovatelem je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter je certifikován podle EU-US Privacy Shield. Nastavení ochrany osobních údajů si na Twitteru můžete sami přizpůsobit na svém uživatelském účtu. Stačí kliknout na následující odkaz a přihlásit se: https://twitter.com/personalization Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů firmy Twitter najde zde: https://twitter.com/en/privacy.

Bürkert - Virtuální prohlídka společnosti

Na některých našich internetových stránkách je začleněn i Virtuální veletrh společnosti Bürkert. Toto začlenění je pro Vás viditelné pouze v tom případě, pokud pro funkce sociálních médií udělíte souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Obsahy, které lze vidět, jsou spravovány a provozovány na serveru poskytovatele z řad třetích stran společnosti V-EX Virtual Exhibitions Ltd., Europa Building, Arthur Drive, Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, Worcestershire, DY11 7RA, UK („V-EX“, „V-Ex“, „v-ex.com“). Udělení Vašeho souhlasu umožňuje poskytovateli z řad třetích stran, platformě v-ex.com, analyzovat a kontrolovat využívání virtuálního veletrhu.
Podrobnosti k zásadám ochrany osobních údajů platformy V-Ex naleznete na adrese: https://www.v-ex.com/privacy-policy/

 Žádné předávání vašich osobních dat

Vaše osobní data nepředáváme třetí osobě, činíme to jen v případě, pokud jste s tím souhlasili nebo jsme k tomu oprávněni nebo povinováni na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních nebo soudních nařízení k předání osobních dat. Může se jednat obzvlášť o případy sdělení informací pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo prosazení práv na duševní vlastnictví.

Přestože se snažíme používat pouze poskytovatele třetích stran, kteří potřebují adresu IP pouze k poskytování obsahu, nemáme žádnou kontrolu nad tím, zda poskytovatelé IP adresu neukládají. Tento proces slouží v tomto případě mimo jiné pro statistické účely. Pokud víme, že je adresa IP uložena, informujeme o tom naše uživatele.

Bezpečnost dat

Všechny informace, které nám zprostředkujete, budou uchovávány na serverech Evropské unie. Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich dat nepovolanými osobami. Obzvlášť platí, že jsou vaše osobní data u nás přenášena zakódovaně. Používáme přitom kódovací systém TLS 1.2 (Transport Layer Security).

Vaše práva

Máte právo

 • získat bezplatně informaci o námi uložených datech o vašich osobních údajích (právo na informace)
 • požadovat od nás potvrzení o tom, zda dotyčná osobní data zpracováváme (právo na potvrzení)
 • požadovat od nás, aby byla dotyčná osobní data neprodleně smazána, pokud není jejich zpracování už potřebné a jsou také splněny další požadavky GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) pro jejich smazání (právo na výmaz)
 • požadovat okamžitou opravu a kompletaci vašich nesprávně vedených osobních dat (právo na opravu)
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních dat (právo na omezení zpracování)
 • získat vaše osobní data ve strukturovaném, platném a strojově čitelném formátu (právo na použitelnost dat)
 • nesouhlasit se zpracováním vašich osobních dat (právo na nesouhlas)

dále máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních dat s účinností do budoucna.

Pro další informace a k uplatnění vašich práv se prosím obraťte na naši osobu zabývající se správou osobních dat.

Smazání a blokování osobních dat po splnění účelu

Zpracováváme a ukládáme osobní data jen, dokud je to potřebné pro splnění jejich účelu, nejdéle však do uplynutí zákonné lhůty na uchovávání osobních dat . Při splnění účelu a uplynutí zákonné lhůty na uchovávání osobních dat jsou osobní data v souladu s právními předpisy pro ochranu dat smazána nebo zablokována.

Právo na stížnost

Při stížnostech je zodpovědný příslušný vedoucí dohlížecí orgán pro ochranu dat podle článku 56 GDPR (General Data Protection Regulation - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) spolu s osobou zabývající se ochranou dat pro Českou republiku
Úřad pro ochranu osobních údajů
pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)  fax: +420 234 665 444 posta@uoou.cz

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Abychom zajistili, že jsou naše zásady ochrany osobních údajů vždy v souladu s platnými zákonnými požadavky, vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny. To platí i v případě, že musí být zásady ochrany osobních údajů upraveny v důsledku nových nebo revidovaných služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů se pak projeví až při příští návštěvě naší nabídky.

Vyloučení záruky

Odpovědnost za obsah

Obsahy internetových stránek Bürkert byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu přesto nemůžeme převzít jakoukoli záruku. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 odst.1 TMG za své vlastní obsahy na těchto stránkách v souladu s obecně platnými zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni hlídat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které ukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů tím zůstává nedotčena. Příslušná odpovědnost je však možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Jakmile se o takovém porušení práva dozvíme, zajistíme neprodleně odstranění těchto obsahů.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít jakoukoli záruku. Za obsah na odkazovaných stránkách je odpovědný vždy příslušný nabízející nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly prověřeny v okamžiku umístění odkazu, zda neporušují zákon. V okamžiku propojení stránek nebyly patrné žádné ilegální obsahy. Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek, pokud nejsou k dispozici žádné konkrétní důkazy o porušení zákona, není možná. Po oznámení o porušení zákona tyto odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Firmou Bürkert vytvořené obsahy a součásti těchto stránek podléhají německému zákonu o autorském právu. Rozmnožování, pozměňování, distribuce či jakékoliv využití mimo rozsah autorských práv vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční využití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen jejich provozovatelem, je třeba respektovat autorská práva třetích stran. Obsahy patřící třetím stranám jsou zvlášť označeny. Pokud byste přesto našli obsahy porušující autorská práva, prosíme o příslušné upozornění. Dozvíme-li se o takovém porušení práva, obsahy neprodleně odstraníme.

 

 

Můj seznam k porovnání