Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Ochrana osobních údajů

Firma Bürkert se těší z Vaší návštěvy na našich internetových stránkách a z Vašeho zájmu o naši společnost a produkty.

Odpovědnost za obsah

Obsahy internetových stránek Bürkert byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu přesto nemůžeme převzít jakoukoli záruku. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 odst.1 TMG za své vlastní obsahy na těchto stránkách v souladu s obecně platnými zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni hlídat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které ukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů tím zůstává nedotčena. Příslušná odpovědnost je však možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Jakmile se o takovém porušení práva dozvíme, zajistíme neprodleně odstranění těchto obsahů.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít jakoukoli záruku. Za obsah na odkazovaných stránkách je odpovědný vždy příslušný nabízející nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly prověřeny v okamžiku umístění odkazu, zda neporušují zákon. V okamžiku propojení stránek nebyly patrné žádné ilegální obsahy. Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek, pokud nejsou k dispozici žádné konkrétní důkazy o porušení zákona, není možná. Po oznámení o porušení zákona tyto odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Firmou Bürkert vytvořené obsahy a součásti těchto stránek podléhají německému zákonu o autorském právu. Rozmnožování, pozměňování, distribuce či jakékoliv využití mimo rozsah autorských práv vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční využití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen jejich provozovatelem, je třeba respektovat autorská práva třetích stran. Obsahy patřící třetím stranám jsou zvlášť označeny. Pokud byste přesto našli obsahy porušující autorská práva, prosíme o příslušné upozornění. Dozvíme-li se o takovém porušení práva, obsahy neprodleně odstraníme.

Ochrana osobních údajů

Použití internetových stránek Bürkert je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud na našich stránkách vyžadujeme zadání osobních údajů (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to, pokud je to možné, vždy na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet (například komunikace prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran tak není možná.

Využití kontaktních údajů poskytnutých v rámci informační povinnosti třetími stranami k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních materiálů, např. spamu.

Použití cookies

Na našich stránkách se používají soubory cookie. Dalším prohlížením této stránky vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Soubory cookie jsou malé dočasné textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače, abyste mohli být rozpoznáni jako opakovaní návštěvníci našeho webu a mohli stránky snadněji ovládat. Pokud ukládání souborů cookie nepovolíte, můžete při používání našich stránek narazit na určitá omezení.

Soubor cookie

Účel

eZSESSID_website_de

Web uloží soubor cookie na dobu relace prohlížeče. Pro každý web je uložen vlastní soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje ID relace, podle kterého se zjišťuje, jestli je zákazník přihlášený.  

 U zákazníků internetového obchodu ukládá server SSO další soubor cookie. V tomto souboru cookie je také ID relace. Slouží k propojení s uživatelským účtem zákazníka.

Použití nástrojů pro webovou analýzu

Pro optimální přizpůsobení našich internetových stránek Vašim požadavkům používáme takzvanou webovou analýzu.

 

Webová analýza s Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, internetovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, a které Vám umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace produkované pomocí cookie o Vašem využívání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Googlu do USA a tam se ukládají. V případě aktivování anonymizace IP na těchto internetových stránkách však Google předem zkrátí Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. V pověření provozovatele těchto internetových stránkách Google tyto informace používá pro vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, pro sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu provozovateli stránek. V rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče předaná IP adresa nebude slučována s jinými daty z Google.

Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě případně nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Nadto můžete zaznamenání prostřednictvím cookie vytvořených a k Vašemu používání této webové stránky vztažených dat (vč. Vaší IP adresy) pro Google i zpracování těchto dat prostřednictvím Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici v následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

My Comparison List