Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

Magnetický ventil s energeticky úspornou magnetickou cívkou Kick and Drop

Má dlouhou životnost, je nehlučná a šetří energii: S magnetickou cívkou Kick and Drop můžete nejen ušetřit peníze, ale také chránit životní prostředí.

Média, jako jsou například kapaliny nebo plyny, je třeba uzavírat, vypouštět, dávkovat, distribuovat nebo mísit. Tyto úkoly přebírají mimo jiné magnetické ventily. Přitom se na ně vztahuje velké množství požadavků ve velmi odlišných aplikačních prostředích. Výzvou pro budoucnost je udržitelné a energeticky úsporné řešení magnetických ventilů.

Řízení médií s energeticky úspornými magnetickými ventily

K automatickému přepínání plynných a kapalných médií jsou velmi rozšířené ventily s elektromagnetickými cívkami. Na jejich energetickou účinnost, nižší emise hluku a dlouhé intervaly údržby se v dnešním světě klade stále větší důraz. Cívkové systémy s elektronikou Kick and Drop sází na lepší výkonnost ventilů, úsporu energie a nové standardy z hlediska jejich hospodárnosti.
Magnetické ventily s technologií Kick and Drop jsou sice o 35 % menší, ale přitom jsou stejně účinné jako běžné magnetické ventily. Technologie Kick and Drop rovněž nepředstavuje zátěž pro životní prostředí, pracuje nehlučně a nezpůsobuje nepříjemné hučení sítě nebo pískání.

Účinný systém

Díky technologii dvojité cívky úspora energie až 80 %

Dlouhá životnost

Prodloužená životnost a snížené zavápnění díky nízkému samovolnému zahřívání

Silný výkon

Až o 200 % vyšší spínací tlak díky krátkodobě zvýšenému příkonu energie na magnetickou cívku (přebuzení)

Co se skrývá v elektronice Kick and Drop?

Cívka Kick and Drop je magnetická cívka s dvojitým vinutím. Sestává z přitahovacího a držícího vinutí. V elektronice Kick and Drop je magnetická cívka přebuzena vysokým proudovým impulsem. Tím se vytvoří potřebná přitažllivá síla, kterou ventil potřebuje k otevření. Po cca 500 milisekundách se elektronika Kick and Drop přepne do energeticky úsporného udržovacího režimu. Přitom velmi výrazně klesne příkon. Magnetická cívka je proto vhodná zejména pro ventily, které se používají jako trvale otevřené, jako jsou bezpečnostní plynové nebo vodovodní ventily.

B
Usměrňovač a přepínací elektronika
Přitahovací vinutí
Přitahovací a držící vinutí
A

A: Přebuzené přitahovací vinutí vytváří po dobu cca 500 ms velmi velkou přitažlivou sílu

B: Držící vinutí se po 500 ms zapojí do řady s přitahovacím vinutím a sníží proud, a tím i potřebu energie

Široké spektrum aplikací

Oblasti použití magnetické cívky Kick and Drop jsou velmi rozmanité, zejména se často používá v oblasti instalací a vytápění. Magnetickou cívku Kick and Drop je možné použít všude tam, kde musí být splněny následující podmínky:

 • Má se šetřit energie
 • Voda se zvláště vysokým obsahem vápníku musí být regulována
 • V budovách, kde je třeba vyloučit rušení elektromagnetickými poli
 • Všude tam, kde se regulované kapaliny a plyny nesmí zahřívat na teplotu vyšší než 55 °C
 • Všude tam, kde se v budovách používají trvale ovládané magnetické ventily, jako jsou bezpečnostní plynové nebo vodovodní ventily
 • Všude tam, kde se používají systémy vypouštění s vyrovnávací baterií, zejména pro zajištění delší bezpečné provozní doby

80 %

úspora energie díky technologii dvojité cívky

Až o

45 K

menší samovolné zahřívání – díky tomu prodloužená životnost a snížené zavápnění

Až o

200 %

vyšší spínací tlak díky krátkodobě zvýšenému příkonu energie na magnetickou cívku (přebuzení)

Každá přidaná hodnota je pro Vás výhodou

Další výhody, ze kterých budete mít užitek při použití magnetických ventilů s technologií Kick and Drop:

Kick and Drop - Kalkulačka úspory energie

Spočítejte si svou úsporu energie a CO2 a zjistěte, jaké výhody vám nová technologie kick and drop přináší.

Tudy na úspory

Příklad výpočtu

 • Zajištění vodovodní vody

  Ventil ¾" až 1" přímý nebo spojený (potřebný otevírací výkon cca 17–28 W) Doba provozu 240 dní à 12 hodin při 100 % době zapnutí à 2 880 hodin za rok.

  Rozdíl v příkonu: AC19 Kick and Drop spotřebuje přibližně o 9–20 W méně ve srovnání se standardní magnetickou cívkou. V průměru to odpovídá 15 W.

  15 W x 2 880 h = 43,2 kWh | Cena elektrické energie* 0,30 centů/kWh = 12,96 €/rok – Příplatek za pořízení cca 36 € (netto): Amortizace za vícenáklady po cca 2,8 letech

Jaký magnetický ventil s technologií Kick and Drop je vhodný pro Vaši aplikaci?

Vyberte si správný magnetický ventil pro svou aplikaci a hned začněte šetřit energii.