Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Měření průtoku pomocí FLOWave

Inovativní způsob měření průtoku s technologií SAW

Spolehlivé měření průtoku představuje velkou výzvu zejména u aplikací s vysokými nároky na hygienu. Vyvinuli jsme kompaktní řešení FLOWave, které se díky své inovativní technologii SAW zcela obejde bez kontaktních snímacích prvků v měřicí trubici a bez ohledu na vodivost média umí vedle objemu měřit i teplotu a faktor hustoty. Nová technologie se již skvěle osvědčila ve farmaceutickém průmyslu u aplikací CIP a WFI.

Inovativní průtokoměr pro hygienické aplikace

Efektivní procesy CIP s FLOWave 

Při výrobě léků je nezbytná maximální pečlivost. Na správném složení účinných látek a zabránění kontaminaci léků závisí v konečném důsledku život a zdraví. FLOWave splňuje nejvyšší hygienické požadavky.

 

Měření průtoku médií s nejvyšším stupněm čistoty

Při výrobě infuzních roztoků hraje hygiena a bezpečnost výrobků zásadní roli. Zde se tak mohou používat jen nejmodernější systémy měření průtoku. FLOWave splňuje nejvyšší hygienické požadavky pro měření průtoku médií s nejvyšším stupněm čistoty. 

 

Bezkontaktní měření průtoku díky technologii SAW

Povrchové akustické vlny (Surface Acoustic Waves - SAW) se vyskytují v přírodě například při seizmické aktivitě. Tento jev jsme využili v patentované technologii pro měření průtoku kapalin (inline). Snímače v měřicí trubici přitom vůbec nepřijdou do styku s měřeným médiem.

 

 

Interdigitální měnič (vysílač / přijímač)
Interdigitální měnič (vysílač / přijímač)
Budící signál
Přijímací signály:
Vlnové skupiny (WG)
A0 direct   2WG   4WG
1WG   3WG   5WG

Interdigitální měniče jsou buzeny elektrickým signálem a generují povrchové akustické vlny. Ty se šíří po povrchu trubice a pod určitým úhlem pronikají i do kapaliny. Vlny tak při jednorázovém nebo vícenásobném průchodu kapalinou generují signály, které se následně zpracovávají. Obojí probíhají jak ve směru tak i proti směru toku. Rozdíly v dobách průchodu jsou úměrné průtoku. Porovnáním vln, které procházejí jednorázově nebo opakovaně kapalinou, se dosahuje perfektních výsledků měření. Vedle toho lze navíc určit i druh a vlastnosti kapaliny.

Řešení pro budoucnost díky standardní digitální komunikaci

Přístroje FLOWave vycházejí z elektronické platformy EDIP firmy Bürkert. EDIP je zkratkou "Efficient Device Integration Platform" nové generace produktů společnosti Bürkert, které se vyznačují společnou uživatelskou plochou a digitální komunikací, která uživateli nejenom výrazně usnadňuje práci s přístroji, ale díky které je i zapojení přístroje do stávajícího sběrnicového systému jednoduchou záležitostí.

 

FLOWave v praxi

Čištění farmaceutických průmyslových zařízení

Ve společnosti L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH jsme přístroje FLOWave použili pro spolehlivé a hygienické čištění farmaceutických průmyslových zařízení. O použití v této oblasti se dočtete více v našem prospektu „Best Practice“. Nyní ke stažení ve formátu PDF

Monitorování a dokumentování procesů CIP

U předního hesenského výrobce infuzí, klinické výživy, léků a medicínských produktů byl přístroj FLOWave nainstalován do zařízení pro plnění infuzních vaků. O výhodách FLOWave u aplikací CIP (Clean-in-Place) se dočtete více v našem prospektu „Best Practice“. Nyní ke stažení ve formátu PDF.

Formulář

Kontakt Odbyt

 

Další informace, technický list, návod k obsluze a prospekt k FLOWave naleznete zde:

Typ 8098

SAW – průtokoměr FLOWave

Typ 8098
  • Bez jakýchkoli částí v měřicí trubce
  • Odpovídá hygienickým požadavkům, možnost CIP-/SIP
  • Ideální pro kapaliny s malou nebo žádnou vodivostí
  • Digitální komunikace, parametrizování přes Bürkert Communicator, displej a Wi-Fi
  • Kompaktní, nízká hmotnost a nízká spotřeba energie

Můj seznam k porovnání