Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Myšlenkami jen u kapalin

Fascinace má výrazný vedlejší účinek: Je nakažlivá. Celosvětově u firmy Bürkert proto již více než 2500 pracovníků vášnivě, kompetentně a usilovně sleduje společný cíl: při každém úkolu nabídnout více, než zákazník očekává.

U firmy Bürkert nikdo nemá jen jednu práci. Naše komplexní úkoly vyžadují od našich pracovnic a pracovníků, aby přemýšleli i za hranicemi své oblasti působnosti a příslušně jednali.  A to dělají s nadšením. Vlastní iniciativa je bezpochyby jedním z nejvýraznějších znaků v naší firmě. O to se staráme individuálním dalším vzděláváním a v celé firmě jednotnou organizací práce, ze které stejnou měrou profitují jak naši zákazníci tak i pracovníci.

Záleží na směsi

Již mnoho let sázíme na otevřenou projektovou práci. Pokud se jedná o komplexní úkoly – a tak je tomu téměř vždy – individuálně sestavíme ten nejlepší tým. Zdravá směs ze zkušených odborných a vedoucích pracovníků a mladých lidí přitom zajišťuje optimální pracovní výsledky. Se spoustou idejí a inspirativně, fundovaně a kompetentně. Všichni přinášejí své zkušenosti, své znalosti a svou kreativitu, abychom společně dosáhli více. A zcela mimochodem také rozšiřovali spektrum vlastních zkušeností i zkušeností naší firmy.

Můj seznam k porovnání