Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Vítejte jako partner

Co činí firmu Bürkert tak mimořádnou? Je to především naše firemní kultura. Ta se výrazně vyznačuje partnerským myšlením. Neztrácíme energii zbytečnými úrovněmi hierarchie, zato se naše spolupráce vyznačuje především partnerskou prací a setkáváním na stejné úrovni.

To je také nosná myšlenka našich vedoucích pracovníků. V popředí stojí nikoli příkazy a kontrola, nýbrž podpora a motivování pracovníků. Otevřené dveře jsou přitom naprostou samozřejmostí. Tak vzniká důvěra a tím i odvaha, společně se vydat novými cestami.

Naši pracovníci zažívají toto motivující prostředí jako příležitost růst se svými úkoly. Každý jednotlivec má možnost rozvinout své schopnosti a silné stránky, využívat volný prostor, který se nabízí, a sám přebírat odpovědnost. Jako opravdový partner v úspěšném týmu.

Obsah

Můj seznam k porovnání