Odkaz přeposlat e-mailem

Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
bürkert
 

Propojené myšlení spojuje lidi a ideje.

Již od našeho založení v roce 1946 je naším domovem Ingelfingen. Dnes jsme doma na celém světě, máme stanoviště v 36 zemích a jasné stanovisko: Bez propojené spolupráce nic nejde!

Tisk

Proto ve firmě Bürkert přistupujeme k úkolům komplexně. Klíčovým slovem je zde organizace práce. Naše jednání je dáno nikoli myšlením podle osobních funkcí a oddělení, nýbrž průběhem různých procesních kroků, počínaje požadavkem zákazníka až po jeho spokojenost. Naše řešení tak vypracováváme v týmu, vzájemně se od sebe učíme a dosahujeme našich cílů společně.

Tento přístup formuje pracovní den u firmy Bürkert a tím i myšlení našich pracovníků. Nikdo tu nemá jen jednu práci. Komplexnost úkolů mnohem více vyžaduje dívat se přes okraj vlastního talíře, projevovat iniciativu a přebírat odpovědnost. A to každý den znovu a znovu.

Můj seznam k porovnání