Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Propojené myšlení spojuje lidi a ideje.

Již od našeho založení v roce 1946 je naším domovem Ingelfingen. Dnes jsme doma na celém světě, máme stanoviště v 36 zemích a jasné stanovisko: Bez propojené spolupráce nic nejde!

Proto ve firmě Bürkert přistupujeme k úkolům komplexně. Klíčovým slovem je zde organizace práce. Naše jednání je dáno nikoli myšlením podle osobních funkcí a oddělení, nýbrž průběhem různých procesních kroků, počínaje požadavkem zákazníka až po jeho spokojenost. Naše řešení tak vypracováváme v týmu, vzájemně se od sebe učíme a dosahujeme našich cílů společně.

Tento přístup formuje pracovní den u firmy Bürkert a tím i myšlení našich pracovníků. Nikdo tu nemá jen jednu práci. Komplexnost úkolů mnohem více vyžaduje dívat se přes okraj vlastního talíře, projevovat iniciativu a přebírat odpovědnost. A to každý den znovu a znovu.

Můj seznam k porovnání