Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Website http://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Firemní kultura

Moderní organizace procesů pro výzvy současnosti.

Tisk

Organizace procesů Bürkert určuje firemní kulturu formou organizace s překrývajícími se oblastmi s málo rozhraními a velkou orientací na cíl. Hierarchie v ní není definována statusem. Mnohem více jde o připravenost proaktivně přebírat odpovědnost. Naše firemní kultura klade důraz na týmového ducha a vlastní odpovědnost při jednání našich pracovníků ve všech oblastech.

Silná firemní kultura

Klíčové body naší Corporate Identity tvoří transparentní rozhodnutí a předávání odpovědnosti příslušným týmům. Dalším důležitým bodem je aktivní působení vedoucích pracovníků jako vzoru. Tyto principy platí celosvětově a jimi se vyznačuje naše Corporate Identity.

Celosvětově jeden tým

Abychom mohli v úplnosti realizovat komplexní úlohy, sázíme v naší firemní kultuře na seskupování kompetencí ve všech oblastech. To se provádí s maximální možnou flexibilitou, při dodržování nezbytných pravidel hry. Kromě toho naše Corporate Identity podporuje přímou vzájemnou komunikaci i efektivní spolupráci v projektových týmech.

Cílem je společně dosáhnout toho, co by jednotlivě nebylo možné. To zaručuje naše každodenní firemní kultura.

Můj seznam k porovnání