Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Firemní kultura

Moderní organizace procesů pro výzvy současnosti.

Organizace procesů Bürkert určuje firemní kulturu formou organizace s překrývajícími se oblastmi s málo rozhraními a velkou orientací na cíl. Hierarchie v ní není definována statusem. Mnohem více jde o připravenost proaktivně přebírat odpovědnost. Naše firemní kultura klade důraz na týmového ducha a vlastní odpovědnost při jednání našich pracovníků ve všech oblastech.

Silná firemní kultura

Klíčové body naší Corporate Identity tvoří transparentní rozhodnutí a předávání odpovědnosti příslušným týmům. Dalším důležitým bodem je aktivní působení vedoucích pracovníků jako vzoru. Tyto principy platí celosvětově a jimi se vyznačuje naše Corporate Identity.

Celosvětově jeden tým

Abychom mohli v úplnosti realizovat komplexní úlohy, sázíme v naší firemní kultuře na seskupování kompetencí ve všech oblastech. To se provádí s maximální možnou flexibilitou, při dodržování nezbytných pravidel hry. Kromě toho naše Corporate Identity podporuje přímou vzájemnou komunikaci i efektivní spolupráci v projektových týmech.

Cílem je společně dosáhnout toho, co by jednotlivě nebylo možné. To zaručuje naše každodenní firemní kultura.

My Comparison List