Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Nákup

Úspěch firmy Bürkert, jednoho z předních světových výrobců měřicí, řídicí a regulační techniky, v podstatné míře závisí také na našich dodavatelích.

Firma Bürkert usiluje o dlouhodobou a partnerskou spolupráci s vybranými dodavateli. Ti patří ke světové špičce z hlediska kvality, logistiky a nákladových struktur. Trend se přitom mění od regionálních ke globálním, od dodavatelů dílů k systémovým dodavatelům a od pouhých dodavatelů k vývojovým partnerům. Konkrétně naše požadavky na dodavatele obsahují mimo jiné:

 • Sledování cíle nulové chybovosti
 • Flexibilitu
 • Krátké dodací doby
 • Roční dodávky od 1 do 1000000 ks
 • Předzásobení na bázi rámcových smluv
 • Otevřenost vůči logistickým koncepcím jako např. kanban
 • Možnosti dodávek do našich závodů v Německu a Francii, popř. také do dalších míst mimo Evropu
 • Aktivní spolupráci na vývojových projektech a připravenost vydat se novými, inovativními cestami
 • Konkurenceschopné ceny, které podléhají trvalé optimalizaci
 • Certifikát podle DIN EN ISO 9001 nebo podle ISO TS 16949
 • Přednostně certifikát ISO 14001 apod.
 • Přednostně certifikát podle OHSAS BS 18001 apod.
 • Připravenost nést společenskou odpovědnost (corporate social responsibility)
 • Plnění zákonných a úředních požadavků (na příklad RoHS a REACH)

Pokud se domníváte, že tyto požadavky na dodavatele splňujete, vyplňte prosím náš informační formulář o dodavateli. Potom nám jej i s prospekty Vaší firmy zašlete na následující e-mailovou adresu: beschaffung@burkert.com

Dále naleznete další informace o různých skupinách materiálu popř. týmech nákupu firmy Bürkert.

Další odkazy:

 • Plasty a elastomery:
 • Kovy a zpracování kovů:
 • Elektronické komponenty a moduly i plošné spoje:

Režijní materiál, obaly, investiční majetek atd.:

Plasty a elastomery

Všeobecné požadavky na díly z plastů a elastomerů, jako jsou plastové vstřikované díly, plastové granuláty, gumové tvarovky a další.

Get more information

Kovy a zpracování kovů

Požadavky na dodavatele pro oblast kovů a zpracování kovů, jako jsou frézované díly, odlitky, pružiny, lisované díly a další.

Get more information

Elektronické komponenty a moduly i plošné spoje

Firma Bürkert trvale hledá dlouhodobou a partnerskou spolupráci s dodavateli elektronických komponentů, například snímačů, kabelů a konektorů i modulů a plošných spojů.

Get more information

Režijní materiál, obaly, investiční majetek atd.

Požadavky na dodavatele pro oblasti režijního materiálu, obalů a investičního majetku.

Get more information

My Comparison List