Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /1
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Londýnské nám. 886/4
   639 00 Brno – Štýřice
   Telefon +420 543 25 25 05
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Webová stránka https://www.burkert.cz/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Využití kyslíku v průmyslu a dalších oborech

V provozních procesech s využitím kyslíku jsou rozhodující správné součástky. Zjistěte víc o vhodných řešeních Bürkert a našem přispění k bezpečnosti procesu.

Naše rozmanitá řešení Bürkert pro využití kyslíku

Znáte naše magnetické ventily, proporcionální ventily a procesní ventily, které jsou vhodné pro procesy s využitím kyslíku? Udělejte si přehled a kontaktujte nás, pokud si přejete osobní poradenství. Naše produkty si navíc můžete snadno objednat online:

Ptáte se, proč jsou pro procesy s využitím kyslíku nezbytná speciální řešení? Následně Vám osvětlíme klíčová fakta tohoto tématu.

Jakou roli hrají ventily?

Ventil se například stane hořlavinou vlivem své membrány, malé pružiny nebo filtru, jakmile se zde vznítí samovolný oheň. Nepatrné částice v proudu plynu, zahřívání pod tlakem na elastomerovém těsnění nebo znečištěné ploše se přitom mohou stát aktivátorem vznícení. Nebezpečné jsou i překážky, které generují zahřívání pod tlakem. Patří k tomu i uzavřené ventily nebo regulátory tlaku, na kterých se komprimuje plyn. I v samotném ventilu může dojít k zahřívání pod tlakem, např. vlivem přímo otevíraného sedla ventilu nebo na výstupu částečně otevřeného regulátoru.

Produkce ventilů pro využití s kyslíkem jako bezpečnostní faktor

Ve společnosti Bürkert dbáme při vývoji ventilů pro procesy s využitím kyslíku na výběr správných materiálů a vyrábíme je za velmi přísných bezpečnostních standardů. Všechny součástky, které jsou v kontaktu s médiem (nekovové těsnící materiály a lepidla) musí být vhodné pro aplikaci s kyslíkem.

Určité čisticí procesy a čisticí prostředky ve výrobě přitom garantují, že jsou koncové produkty dostatečně vyčištěné a tedy čisté pro provoz z kyslíkem. Zde uvidíte malý vhled do našich „čistých prostor“, ve kterých vyrábíme také ventily pro kyslík:

Při výrobě ventilů vhodných pro využití s kyslíkem splňujeme následující podmínky:

 • Čištění jednotlivých dílů: Všechny jednotlivé díly určené pro kontakt s médiem se před instalací podrobují plazmovému čištění.
 • Interní transport a uskladnění: Vyčištěné jednotlivé díly a kompletní přístroje se zakryjí fólií a transportují v samostatných boxech.
 • Instalace v podmínkách „čistých prostor“: Komponenty, které jsou v kontaktu s médiem se instalují bez použití olejů, tuků nebo silikonů. Jako instalační pomůcka se smí používat pouze destilovaná voda.
 • Testy v podmínkách „čistých prostor“: Testy hotových přístrojů se provádějí ve speciální zkušebně. Pracovník zkušebny svým podpisem nebo osobním razítkem na zakázce potvrdí řádné dodržování norem.
 • Zabezpečení kvality: Zavedený systém řízení kvality v souladu s ISO 9001 spolu s interními audity, které se musí provést, je součástí zabezpečení kvality stejně jako zkouška zkušebních a měřicích prostředků.

Ventily dostanou svůj jednoznačný kód pro identifikaci vhodnosti pro využití s kyslíkem a dostanou zvláštní koncový obal.

Registrační dokumenty (prohlášení výrobce)

Pracovní skupina „Bezpečná manipulace s kyslíkem“ ústavu BAM (Spolkový výzkumný a zkušební ústav pro materiály) vyhotoví zkušební protokol, který je podkladem pro prohlášení výrobce Bürkert. Prohlášení výrobce (HEE) obsahují následující údaje:

 • Produkty označené variabilním kódem NL02 dodává společnost Bürkert Werke GmbH bez oleje a tuku, a jsou vhodné pro využití s kyslíkem.
 • Tato charakteristika již neplatí, pokud se používají média s obsahem oleje nebo tuku nebo je produkt z vnějšku kontaminován.
 • Produkty s variabilním kódem NL02 lze identifikovat díky označení na typovém štítku po udání maximální teploty, například O2: Tmed max 60 °C.

Prohlášení výrobce, tzn. povolení/certifikát materiálu pro nekovové materiály, které jsou v kontaktu s médiem, na reakční schopnost s kyslíkem je dostačující. Povolení/certifikát kompletního přístroje je v zásadě možný, zpravidla se však provádí až při maximálním přípustném tlaku od 100 bar. Pouze u těchto vysokých tlaků se nekovové materiály (těsnění) testují v konstrukčním prostředí.

Chcete si s námi promluvit na téma kyslíku? Kontaktujte nás!

Můj seznam k porovnání