Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Uzavření ventilu z bezpečnostních důvodů

Stroje musí být konstruovány tak, aby jejich funkce neohrožovala zdraví a životy lidí, ani nezpůsobovala škody na majetku. Bezpečnost je nejvyšší prioritou.

Firma Bürkert rozšířila automatizační systém víceúčelového ventilového bloku typ 8640 a typ 8644, do kterého zařadila nové verze pneumatických ventilů typ 6524 and 6525 pro uzavření z bezpečnostních důvodů.  Tyto ventily umožňují bezpečné uzavření procesů až po stupeň výkonu c.

Tiskový článek
Safety-related valve shut-downSafety-related valve shut-down

Machines must be constructed so that their functions harm neither human beings nor property. Safety is the top priority. Bürkert has expanded the versatile Type 8640 valve island and the Type 8644 automation system to include new versions of the Type 6524 and 6525 pneumatic valves for safety-related shut-down. These valves enable the safe shut-down of processes up to performance level c.

Můj seznam k porovnání