Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Určování kvality vody

Sonda pro měření spektrálního absorpčního koeficientu součástí systému on-line analýzy společnosti Bürkert.

 

Množství rozpuštěných organických látek ve vzorku vody je určováno pomocí spektrálního absorpčního koeficientu (SAC) na vlnové délce 254 nm. Aby mohla firma Bürkert tento důležitý parametr vody začlenit do svého analytického on-line systému, miniaturizovala měřící princip a integrovala jej do kostky sondy.

 

My Comparison List