Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Určování kvality vody

Sonda pro měření spektrálního absorpčního koeficientu součástí systému on-line analýzy společnosti Bürkert.

 

Množství rozpuštěných organických látek ve vzorku vody je určováno pomocí spektrálního absorpčního koeficientu (SAC) na vlnové délce 254 nm. Aby mohla firma Bürkert tento důležitý parametr vody začlenit do svého analytického on-line systému, miniaturizovala měřící princip a integrovala jej do kostky sondy.

 

Můj seznam k porovnání