Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Webová stránka https://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Webová stránka https://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Typ 8756 měřič / regulátor hmotnostního průtoku s Coriolisovým senzorem na kapaliny

Měření a regulace nejmenších množství kapalin nezávisle na médiu pomocí Coriolisova měřiče / regulátoru hmotnostního průtoku typu 8756.

Tisk

Coriolisův měřič / regulátor hmotnostního průtoku typu 8756 je kompaktní a robustní multiparametrický přístroj. Kromě měření průtoku lze současně měřit hustotuteplotu. Díky tomu je typ 8756 vhodný pro použití v řadě aplikací, například při přidávání příchutí a vonných látek v potravinářském průmyslu, mikroreakční technice nebo technice nanášení tenkých vrstev (Chemical Vapour Deposition – CVD).

Princip Coriolisova měření

Typ 8756 sází na Coriolisův princip měření. Ten spočívá v nepřetržitém měření fázového posuvu vibrací trubky na základě protékajícího média. Fázový posuv je při tom proporcionální k hmotě média a přeměňuje se na průtokový signál.

Přesné měření nezávislé na médiu

V porovnání s jinými principy měření, jako například magneticko-indukčním měřením nebo měřením vrtulovým průtokoměrem, probíhá měření průtoku podle Coriolisova principu nezávisle na médiu, díky čemuž lze měřit i agresivní kapaliny s vysokou hustotou a viskozitou až 200 mPas.

Díky vysokému rozsahu měření/nastavení a stabilnímu nulovému bodu se MFM/MFC hodí zejména ke spolehlivému a přesnému měření velmi malých množství kapaliny.

Přehled výhod našeho Coriolisova MFC

✓ Nejvyšší přesnost (± 0,2 % z měřené hodnoty ± 0,0014 kg/h)
✓ Spolehlivé procesy díky vysoké stabilitě nulového bodu senzoru
✓ Kalibrace nezávislá na médiu díky Coriolisově měřicí technice

Získejte více informací o Vašich výhodách s naším novým Coriolisovým MFC typu 8756.

 

Můj seznam k porovnání