Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Typ 8756 – MFM/MFC s Coriolisovým senzorem pro kapaliny

Typ 8756 se díky Coriolisovu principu hodí pro velké množství aplikací v různých průmyslových odvětvích. Zjistěte více o výhodách.

Coriolis-MFC/MFM Typ 8756 je kompaktní přístroj pracující s více parametry, který díky velkému rozsahu měření/nastavení a extrémně stabilnímu nulovému bodu dokáže spolehlivě a s možností přesného opakování měřit, regulovat a dávkovat i ta nejmenší množství kapaliny.

Srdce tvoří Coriolisův senzor s průměrem potrubí DN1.

Způsoby provedení hmotnostního průtokoměru a hmotnostního regulátoru průtoku

typu 8756 jsou dostupné v následujících provedeních produktu:

 • Průtokoměr (MFM)
 • Regulátor průtoku (MFC)
  • S rozhraním pro modulární aktuátor*
  • S integrovaným proporcionálním ventilem (novinka)
  • S integrovaným mikrozubovým čerpadlem
 • Předřazené dávkovací zařízení (novinka)
  • S rozhraním pro modulární aktuátor*
  • S integrovaným magnetickým ventilem

*Rozsah tlaku pro provedení MFM a MFC s modulárním aktuátorem činí až 100 bar. (novinka)

Coriolisův průtokoměr

typ 8756 sází na Coriolisův princip měření. Na rozdíl od objemového měření průtoku Liquid Flow Controllerů (LFC) měří MFM/MFC s Coriolisovým senzorem hmotnostní průtok.

Jak funguje Coriolisův princip měření?

Budicí cívka aktivuje kmitání měřicí trubice. Protéká-li vysokofrekvenčně kmitající měřicí trubicí kapalina, Coriolisova síla působí na médium a způsobí změnu kmitání trubky.

Tato změna se nazývá fázovým posuvem a popisuje rozdíl vychýlení trubky mezi jejím začátkem a koncem. Fázový posuv je závislý na hmotnostním průtoku média chová se vůči němu přímo proporcionálně.

Kmitání potrubí kontinuálně zaznamenávají senzory a elektronicky jej vyhodnocují.

Výhody našeho Coriolisova měřicího přístroje pro kapaliny

Díky důmyslné konstrukci a vysoké budicí frekvenci senzoru je přístroj odolný vůči vibracím. Kromě toho se v médiu nenacházejí žádné pohyblivé díly. Proto je typ 8756 obzvlášť odolný vůči médiu a hodí se i pro kapaliny s vysokou hustotou a viskozitou až 200 mPas. Kromě toho je možné senzor kalibrovat vodou, nezávisle na aplikaci.

Díky těmto vlastnostem lze typ 8756 použít pro aplikace v různých průmyslových odvětvích, např. ve farmaceutickém a Biotech, nebo v potravinářském průmyslu a výrobě pochutin, v tenkovrstvém potahování, v palivových článcích, elektrolyzérech a bateriích, nebo v chemické procesní technologii.

Jaké výhody Vám přinese použití našich Coriolisových průtokoměrů typu 8756

✓ Přímé měření hmotnosti, hustoty a teploty
✓ Nepřímé měření (výpočet) objemu a koncentrace
✓ Kalibrace přístroje nezávisle na médiu
✓ Extrémně a dlouhodobě stabilní nulový bod
✓ Velký rozsah měření
✓ Nejsou potřeba sekce vstupu a sekce výstupu

Typ 8756 s dávkovou funkcí

Kromě provedení pro kontinuální měření/regulaci průtoku je typ 8756 k dostání i jako varianta s integrovaným dávkovým ovladačem.

Při dávkování a plnění kapalin je podstatná maximální přesnost a spolehlivost procesu. Jen tak lze totiž zabránit kolísání kvality.

Díky integrovanému dávkovému ovladači zaručuje typ 8756 stabilní dávkování nezávisle na kolísání teploty nebo tlaku. Regulátor hmotnostního průtoku / hmotnostní průtokoměr přitom nabízí přesnost dávkování ~ 0,3 % měřené hodnoty. Každé jednotlivé dávkování se přitom dokumentuje, což zaručuje vysokou kontrolu a reprodukovatelnost Vašeho procesu.

Typ 8756

Regulátor hmotnostního průtoku (MFC ) /měřič hmotnostního průtoku (MFM) pro kapaliny

Typ 8756
 • Měření/regulace průtoku až 25 kg/h
 • Velmi vysoká přesnost a rozpětí měření
 • Vysoká dlouhodobá stabilita, není nutné žádné vyrovnání nulového bodu
 • Materiály v kontaktu s médiem jsou vysoce odolné
 • Lze použít pro velké množství kapalin

Můj seznam k porovnání