Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Senzor pro měření hodnoty SAK254 a stanovení dusičnanů k dispozici pro typ 8905 systému analýzy online

S novými moduly senzorů typu MS08 a typu MS09 dokáže náš systém analýzy vody online, typ 8905 nyní měřit také hodnotu SAK254 (rozpuštěné organické substance) a obsah dusičnanů ve vodě. Oba senzory se hodí především k analýze vody při úpravě pitné a procesní vody.

Senzory pro měření SAK254 dusičnanů

Stále přísnější pravidla vyžadují dodržování mezních hodnot pro parametry vody při úpravě pitné vody. Například mezní hodnota pro dusičnany v pitné vodě činí v Evropě 50 mg/l.

Navíc je pitná voda v oblastech s intenzívním zemědělstvím a souvisejícím používáním hnojiv stále více zatěžována dusičnany, takže je čím dál obtížnější aktuálně platné mezní hodnoty dodržovat. O to důležitější je tento parametr vody nepřetržitě monitorovat, například našim novým senzorem typu MS09.

V přírodních vodách, ale také v pitné a čištěné odpadní vodě se navíc vyskytují biologicky pomalu odbouratelné sloučeniny, např. ligniny, taniny nebo huminové látky. Použitím senzorů pro měření tak SAK254, jako například v našem novém typu MS08, lze monitorovat také mezní hodnoty pro rozpuštěné organické substance ve vodě a vyloučit tak i poslední bezpečnostní rizika pro spotřebitele.

Optické měření absorpce

Nové senzory typu MS08 a typu MS09 využívají pro monitorování SAK254 a dusičnanů princip optického měření absorpce. Ve vodě rozpuštěné organické sloučeniny absorbují specifické vlnové délky ve světelném spektru UV záření. Díky měření absorpce je možné s pomocí algoritmů spočítat koncentraci látek ve vodě.

Typ MS08: Měření SAK254

Senzor typu MS08 využívá optické měření absorpce při 254 nm a 530 nm ke kompenzaci zakalení a je realizováno 2 LED diodami a jedním čidlem. Kromě hodnot SAK254 a zakalení 530 lze prostřednictvím pro aplikaci specifické korelace měřit také hodnoty TOCeq, BODeq a CODeq.

Typ MS08

SAK 254 senzor

Typ MS08
 • UV měření absorpce při 254 nm
 • Monitorování organických látek rozpuštěných ve vodě
 • Senzor EDIP: Kompatibilní s měřicími systémy typu 8905/8906
 • UV LED technologie pro senzory s dlouhou životností
 • Skla s nano vrstvou pro snížení potřeby preventivní údržby

Typ MS09: Měření dusičnanů

Senzor typu MS09využívá jednu xenonovou bleskovou žárovku jako zdroj světla a prostřednictvím tří různých detekčních kanálů dokáže měřit obsah dusičnanů se sníženým rušením. Při 212 nm se určuje obsah dusičnanů, při 254 nm obsah organických látek a při 360 nm zakalení. Díky tomu je senzor odolný vůči křížovým vlivům ve vodě.

Typ MS09

Senzor dusičnanů

Typ MS09
 • UV fotometr pro monitorování dusičnanů
 • Optické měření bez reagencie
 • Senzor EDIP: Kompatibilní s měřicími systémy typu 8905/8906
 • Xenonová blesková žárovka, 3 kanály k optickému měření se sníženými rušivými vlivy
 • Skla s nano vrstvou pro snížení potřeby preventivní údržby

Jeden systém pro automatické monitorování všech důležitých parametrů vody na jedné platformě

Úprava vody je náročný proces. To platí především pro naši nejdůležitější potravinu – pitnou vodu. Při monitorování kvality vody je dnes ještě často ve hře „ruční práce“.

Se systémem analýzy online Bürkert typu 8905 se nejdůležitější parametry vody naopak měří plně automatizovaně a nepřetržitě. Kromě měření SAK254 a dusičnanů lze s pomocí typu 8905 monitorovat i další důležité parametry:

✓ Hodnota pH
✓ Redoxpotenciál (ORP)
✓ Vodivost
✓ Chlor & Oxid chloričitý
✓ Zakalení dle DIN EN ISO 7027
✓ Rozpuštěné železo (FE2+)

Modulární systém je možné prostřednictvím různých senzorových kostek, takzvaných Sensor-Cubes, přizpůsobit Vašim osobním požadavkům na aplikaci: Všechny parametry v jednom kompaktním měřicím systému nebo jako jednotka v poli.

Typ 8905

Online analyzační systém

Typ 8905
 • Pro trvalou analýzu pitné vody a průmyslové procesní vody
 • Minimální spotřeba vody pro měření
 • Modulární systém snímačů a elektroniky: - až 6 parametrů vody v jednom tělese - až 30 senzorových kostek v jednom systému büS
 • Připraveno pro připojení na systémovou sběrnici, dálkové ovládání a dálkovou údržbu

 

Můj seznam k porovnání