Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
bürkert
 

Měření hustoty a hmotnostního průtoku pomocí multiparametrového měřiče typu 8098 FLOWave

S kompaktním a snadno udržovatelným průtokoměrem FLOWave lze nyní měřit a monitorovat také hustotu a hmotnostní průtok. Zjistěte více o možnostech a výhodách konkrétně pro Vaše zařízení.

Při použití typu 8098 FLOWave budete nejen potřebovat méně jednotek v systému, ale sníží se i nároky na plánování, instalaci, uvedení do provozu a preventivní údržbu. Díky důmyslné konstrukci jednotky s jediným vedením a těsněním se FLOWave snadno čistí a v porovnání s podobnými výrobky vyžaduje méně častou kalibraci. Díky dalším parametrům měření, kterými jsou hmotnostní průtok a hustota, se nyní rozšiřují možnosti použití zařízení FLOWave.

Kompaktní řešení: Jeden přístroj pro mnoho měřených veličin a aplikací

Typ 8098 FLOWave dokáže měřit mnohem víc než jen průtok. Senzor například detekuje změny kapalin a bublinek plynu v médiu. Za tímto účelem přístroj současně zaznamenává a vyhodnocuje různé parametry měření:

 • Průtok / průtokové množství
 • Teplota
 • Faktor akustického přenosu
 • Diferenciační faktor

Ke sledování všech těchto parametrů bývá obvykle zapotřebí několik zařízení. Systém FLOWave kombinuje tyto měřené veličiny v jediném zařízení. Nyní navíc FLOWave dokáže zjišťovat i další měřené veličiny.

Nové měřené veličiny zařízení FLOWave

 • Hustota (v kg/l, g/cc, …): Hustota vyjadřuje poměr hmotnosti a objemu. Systém FLOWave určuje hustotu na základě akustických parametrů kapaliny. Rozhodující výhodou je, že měřenou hodnotu lze zaznamenat přímo v probíhajícím procesu na definovaném měřicím bodě.
 • Hmotnostní průtok (v t/h, kg/min, …): Hmotnostní průtok je dynamická jednotka hmotnosti v čase a je definován jako hmotnost média, které se pohybuje průřezem za určitý časový úsek. Při měření pomocí technologie SAW, která se používá i v přístroji FLOWave, se hmotnostní průtok vypočítá na základě naměřených hodnot hustoty a průtoku (průtokového množství). Jiné měřicí principy, například Coriolisův, naopak využívají hmotnostní průtok a hustotu k odvození průtoku.

Tyto další hodnoty měření jsou k dispozici pro nové jednotky FLOWave a lze je volitelně přidat při nákupu podle potřeby. Můžete se tak sami rozhodnout, které funkce chcete skutečně využívat. Kvůli technickým odlišnostem bohužel není možné aktivovat dodatečně naměřené hodnoty u jednotek, které již byly uvedeny do provozu, protože by to mohlo mít vliv na přesnost měření.

Multiparametrový průtokoměr: doplňkové funkce otevírají další možnosti využití

Systém FLOWave se již od roku 2015 využívá v nejrůznějších procesech, kde podporuje měření průtoku všeho druhu, a jeho výhody se od té doby využívají zejména v aplikacích ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Díky novým měřeným veličinám lze typ 8098 použít například v následujících aplikacích:

 • Bei der Měření průtoku jedlého oleje
 • Měření hmotnostního průtoku kapalin ve farmaceutických aplikacích
 • Při směšování & Míchání alkoholických a nealkoholických nápojů

Stručný přehled vašich výhod

✓ Jeden přístroj pro mnoho hodnot měření představuje menší nároky na instalaci a časově úspornou správu zařízení.
✓ Dlouhodobě stabilní procesní hodnoty, žádné ztráty tlaku a snadné čištění díky promyšlené konstrukci přístroje
✓ Nepřetržité sledování procesu umožňuje rychlou reakci v případě poruch, např. při změně kapaliny
✓ Druh krytí IP65, ATEX, IECEx nebo CRN pro použití v prostředí s vysokými nároky
✓ Hygienický design přístroje z ušlechtilé oceli

Vyberte si nyní svůj FLOWave

Jednoduše vyberte požadované hodnoty měření a technické vlastnosti v našem produktovém filtru a najděte ten správný FLOWave pro vaši aplikaci. Produkty FLOWave si můžete objednat přímo v e-shopu Bürkert. 

Typ 8098

SAW – průtokoměr FLOWave

Typ 8098
 • Bez jakýchkoli částí v měřicí trubce
 • Odpovídá hygienickým požadavkům, možnost CIP-/SIP
 • Ideální pro kapaliny s malou nebo žádnou vodivostí
 • Digitální komunikace, parametrizování přes Bürkert Communicator, displej a Wi-Fi
 • Kompaktní, nízká hmotnost a nízká spotřeba energie

Můj seznam k porovnání